Według raportu PMR „Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2020”, szacunkowa wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla firm (z uwzględnieniem rynku hurtowego) wyniosła w ub.r. ok. 15 mld zł, co było wynikiem słabszym niż przed rokiem. Rynek od kilku lat topnieje. Nasycenie usługami jest na relatywnie wysokim poziomie, a wzrost organiczny spowodowany napływem start-upów ograniczony. W efekcie na sile przybiera rywalizacja między dostawcami, rośnie presja na obniżki cen.
 
Negatywny wpływ na wyniki ma segment transmisji danych. Spadki cen, ostra konkurencja i presja na renegocjacje umów z klientami przy mocno ograniczonym wzroście popytu powodują, że większość dostawców doświadcza erozji przychodów.

W ub.r. do 2,5 mln spadła liczba usług telefonii stacjonarnej, których abonentami były firmy. Chodzi zarówno o linie tradycyjne PSTN, jak i usługi VoIP i WLL. Baza klientów końcowych jest już ukształtowana. Dotyczy to przede wszystkim dużych firm – 95 proc. z nich korzysta z telefonii stacjonarnej. To podobny wynik jak w 2013 r. VoIP używa 29 proc.
 
Według badania PMR wśród dużych przedsiębiorstw jest popyt na dodatkowe rozwiązania telekomunikacyjne. Najpopularniejszą telekomunikacyjną usługą dodaną jest przekierowywanie połączeń, z czego korzysta 60 proc. dużych firm. W dalszej kolejności popularne są telekonferencje i poczta głosowa (ok. 40 proc.)
 
Mniejsze firmy są bardziej skłonne do zmian i przejście na telefonię mobilną. W ub.r. zaostrzyła się rywalizacja operatorów komórkowych o rynek SOHO, o czym świadczą nowe oferty dla tego sektora.