CRN Wielu waszych
konkurentów tworzy rozwiązania do szyfrowania danych, bazując na
oprogramowaniu. Wy korzystacie ze sprzętowych modułów bezpieczeństwa
– Hardware Security Module. Dlaczego?

Gary Clark Ponieważ to najbardziej
skuteczna metoda ochrony danych. Wspomniane urządzenia bezpiecznie przechowują
i w razie potrzeby udostępniają cyfrowe certyfikaty uwierzytelniające
oraz klucze szyfrujące. Dbamy o to, aby sprzęt był wystarczająco
zabezpieczony oraz spełniał odpowiednie wymogi prawne w krajach, gdzie
będzie wykorzystywany.

 


CRN Czy regulacje
bardziej pomagają przy sprzedaży tego typu rozwiązań, czy ją utrudniają?

Gary
Clark
Prawo w USA już wymusza, a w Unii Europejskiej
zaraz zacznie, żeby usługodawcy ujawniali fakt kradzieży danych osobowych
z ich serwerów. Kilka lat temu, gdy ten problem stał się wyjątkowo duży,
w USA niemal codziennie media donosiły o nowych incydentach, więc
firmy zaczęły się przed tym bronić, stosując rozwiązania szyfrujące. To samo
czeka nas wkrótce w Europie i w Polsce, bo nie wierzę, żeby nie
dochodziło tu do wycieków danych. Tyle że nie ma obowiązku nagłaśniania tego
faktu.

 

CRN Jaka może być rola
resellera przy sprzedaży tego typu rozwiązań?

Gary
Clark
Przez parę ostatnich lat rozbudowaliśmy ofertę
i wprowadziliśmy produkty także dla mniejszych firm. To powoduje
konieczność zacieśnienia współpracy z kanałem dystrybucyjnym. Robimy to
razem z naszym dystrybutorem – firmą Clico. Dzisiaj także małe firmy
widzą konieczność ochrony danych swoich klientów, a te pojawiają się
wszędzie, na przykład w coraz bardziej popularnych inteligentnych
licznikach pomiarowych, z których wysyłane do centrali informacje powinny
być zaszyfrowane. Dlatego współpraca z kanałem jest konieczna, ale
potrzebę tę widzą także resellerzy i integratorzy – sami zwracają się
do nas z ciekawymi propozycjami wykorzystania systemów szyfrujących
i deklarują chęć wyszkolenia się w tym zakresie.

CRN Jakie nadzieje
wiążecie z polskim rynkiem, na którym dominują małe i średnie przedsiębiorstwa,
ale też niewielcy resellerzy?

Gary
Clark
Mniejsze firmy resellerskie są dla nas bardzo ważne, bo to one
mają bezpośredni kontakt z klientem. Takie firmy mogą skorzystać
z naszych usług zarządzania kluczami dostępnymi przez Internet. Także w modelu
White Label Services, gdzie w panelu administratora czy użytkownika nie
musi pojawiać się nasze logo, tylko resellera lub klienta. Dzięki temu budują
swój wizerunek jako zaufanego dostawcy, a nie muszą inwestować
w infrastrukturę do świadczenia takich usług.

 

CRN Co dla klientów
stanowi największe wyzwanie przy budowie systemu szyfrującego ich dane?

Gary
Clark Zdecydowanie największy problem sprawia zarządzanie kluczami
szyfrującymi. W dużych środowiskach, gdzie systemy szyfrowania są często
bardzo rozbudowane, mamy do czynienia nawet z setkami tysięcy lub
milionami kluczy. Jest to liczba, przy której nawet nie wypada myśleć
o możliwości ręcznego zarządzania nimi. Dlatego, budując system
szyfrowania na szeroką skalę, zawsze trzeba zwracać uwagę na tych dostawców,
którzy – oprócz samych kluczy – dają też możliwość automatycznego
zarządzania nimi. Szyfrowanie ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę: zakodowane
dane można przechowywać w dowolnym miejscu na świecie, skoro tylko jedna
osoba posiada klucz do ich odszyfrowania. Dla innych te dane będą
bezwartościowe. A jeśli chcemy pozbyć się danych, wystarczy po prostu
zniszczyć klucz szyfrujący.