IBM działa w Polsce od 1991 r. Z powodzeniem wdrożył nowatorską strategię, przekształcając się jako pierwszy duży koncern IT z producenta sprzętu w dostawcę usług i rozwiązań informatycznych.

IBM należy do pionierów usług outsourcingowych na naszym rynku – uruchomił jedno z pierwszych Data Center (w 2000 r.). Już od ponad 10 lat otwiera ośrodki usług biznesowych obsługujące rodzime i zagraniczne firmy. Na przykład w Krakowie w 2005 r. otworzył  Laboratorium Oprogramowania IBM. W kolejnych latach powstały m.in. Regionalne Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe w Gdańsku (pierwsze w Polsce i trzecie w naszym regionie Europy) oraz Zintegrowane Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu.

Strategia firmy zakłada poszerzanie współpracy z partnerami. W 2005 r. powstała nowa jednostka organizacyjna – Business Partners Organization, która koordynuje i wspiera kooperację z firmami partnerskimi. Od początku 2012 r. IBM otworzył nowe oddziały (w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku), które mają zajmować się współpracą z klientami na rynkach lokalnych, w dużej mierze współdziałając z lokalnymi partnerami.