O tym, że sprzedawanie to sztuka łączenia produktu i usługi z oczekiwaniami oraz potrzebami klienta, wie każdy handlowiec. Większość sprzedających skupia się na przedstawianiu zalet i korzyści z używania danego produktu, lecz obecnie zarówno sprzęt, jak i usługi konkurencyjnych firm często różnią się od siebie w niewielkim stopniu. W tej sytuacji klient podejmuje decyzje przede wszystkim na podstawie ceny. Czy aby na pewno?

Najlepsi handlowcy potrafią podnieść wartość produktu swoją postawą. Ich przewagę stanowi świadomość, że są jednym z najważniejszych elementów konkurencyjnych, gdyż klient w procesie sprzedaży „kupuje” również ich, jako ludzi i fachowców. A dzięki swojemu zaangażowaniu, podejściu do pracy i zainteresowaniu sprawami klienta osiągają sukcesy na konkurencyjnym rynku. W tym celu wykorzystują indywidualne przewagi konkurencyjne w swoim zachowaniu, wyglądzie, sposobie przeprowadzenia procesu sprzedaży i podejściu do klienta. Po prostu robią zwykłe rzeczy… lepiej.

Kolejne szkolenie Wojciecha Herry „Ludzie pracują dla ludzi, czyli 14 zasad pozytywnego przywództwa” odbędzie się 6 kwietnia br.