Staraniem Gminy Radzionków oraz katowickiego oddziału IPN
w Radzionkowie na terenie dawnego budynku stacji kolejowej utworzono Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. Ideą
przyświecającą powstaniu Centrum Dokumentacji Deportacji było zgromadzenie
w jednym miejscu wiedzy związanej z deportacjami i udostępnianie
jej wszystkim zainteresowanym.

– Zebraliśmy dokumenty
i eksponaty dotyczące deportacji, jednak nie było ich na tyle, by
w pełni zobrazować tamte wydarzenia. Dlatego postanowiliśmy sięgnąć po
multimedia, dzięki którym możemy teraz w ciekawej formie przedstawić, co
działo się z Górnoślązakami w 1945 roku
– mówi Małgorzata
Laburda, opiekun ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.

 

Projekt trasy multimedialnej

Po remoncie
i adaptacji budynku stacji kolejowej, w 2014 r. przystąpiono do
tworzenia ekspozycji. Za koncepcję wystawy, projekt architektoniczny,
opracowanie graficzne, a także plan produkcji 3D i mappingu
odpowiedzialna była firma Kolores Robert Kwiatek. Część techniczną wdrożenia
powierzono firmie Scalak Zabrze.
– Zadanie
zaprojektowania trasy multimedialnej w Centrum Dokumentacji Deportacji było
o tyle trudne, że istniało niewiele eksponatów, które można by w tym
miejscu pokazać. W związku z tym zrodził się pomysł, aby projekt
oprzeć na szeroko rozumianych multimediach
– tłumaczy inż. Paweł Piszczek, współwłaściciel firmy Scalak Zabrze. – Zależało nam na tym, aby sposób przedstawienia tematu
zaciekawił widza i aby każdy zwiedzający zapamiętał jak najwięcej faktów
dotyczących deportacji bez oglądania eksponatów, których po prostu brakowało.

 

 

Zastosowane rozwiązania audiowizualne

Do zbudowania ekspozycji wykorzystano autorski system
sterowania trasą zwiedzania firmy Scalak Zabrze, który zintegrowano ze sprzętem
audiowizualnym dostarczonym przez Veracomp.

 

Pierwszym pomieszczeniem na trasie zwiedzania ekspozycji,
w którym zastosowano systemy audiowizualne, jest tzw. krowiok. To wagon
przeznaczony do transportu bydła, w którym przewożono deportowanych.
Odbywają się tu projekcje krótkich filmów, w środku wagonu i na
zewnątrz, dzięki czemu zwiedzający mają wrażenie podróżowania pociągiem. Do
wyświetlania materiałów wideo użyto pięciu projektorów NEC (modele: PA722X,
PA522U).

Kolejna, główna sala jest
miejscem, w którym zgromadzono większość eksponatów związanych
z wydarzeniem. Tutaj zastosowano najwięcej rozwiązań audiowizualnych
wprowadzających w tematykę deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 r. Przez środek sali przebiegają tory kolejowe, na nich
umieszczono gabloty z ekspozycjami, a także 5-elementową szklaną
ścianę, na której umieszczono folię do tylnej projekcji firmy Spectrum. Są na
niej wyświetlane filmy, do czego służą dwa projektory NEC PA722X.

W następnym pomieszczeniu – sali refleksji
– zastosowano projektor NEC PA522U, który wyświetla przygotowaną animację
3D, a także fragmenty filmów z udziałem samych deportowanych.
W ostatnim wnętrzu zwiedzający mogą zapoznać się z listą
deportowanych – jest ona prezentowana na ścianie za pośrednictwem
krótkoogniskowego projektora NEC M332XS. Sterowanie multimediami odbywa się
z wykorzystaniem playerów, serwerów i oprogramowania URVE. Projektory
zamontowano na ściennych i sufitowych uchwytach marki CHIEF. Kolejny model
– NEC PA722X – jest używany w sali konferencyjnej.
– Wdrożenie systemów
audiowizualnych w Centrum Dokumentacji Deportacji w Radzionkowie
pokazuje, jak rozwiązania AV/IT pomagają osiągać założone cele
– w tym przypadku stworzenie ciekawej wystawy. Dostarczyliśmy na
potrzeby tego projektu rozwiązania, które były niezbędne do powstania
multimedialnej ekspozycji. Wspieraliśmy też naszego partnera handlowego
w tym przedsięwzięciu, zapewniając pomoc inżynierów w czasie
projektowania, instalacji i uruchamiania całego systemu

podkreśla Artur Wojcieszuk, Key Account Manager z Veracompu.

 

 

Duża popularność
ekspozycji

Uroczystego otwarcia
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku dokonał
w lutym 2015 r. prezydent RP Bronisław Komorowski.
– Od momentu otwarcia Centrum
w Radzionkowie mamy stale rosnącą liczbę zwiedzających – miesięcznie
ekspozycję odwiedza ponad 1000 osób. Są wśród nich nie tylko uczniowie szkół,
którzy w ten sposób poznają zagadnienie deportacji, ale też rodziny
deportowanych Górnoślązaków oraz zwiedzający z innych regionów kraju,
a nawet z zagranicy. Nasze Centrum i wdrożone tu systemy
audiowizualne to najlepszy przykład tego, jak w sposób interesujący
i przyciągający uwagę opowiedzieć trudną historię za pomocą obrazu
i dźwięku
– mówi Małgorzata Laburda, opiekun ekspozycji
w Centrum Dokumentacji Deportacji w Radzionkowie.