Dla każdej firmy, niezależnie od tego, czy mówimy o szpitalu, czy studiu filmowym, dane są zasobem, który stale rośnie. Przy czym dominująca część tej gigantycznej sfery jest kompletnie nieustrukturyzowana i rozproszona w przestrzeni. Większość stanowią dane przetwarzane maszynowo. W tej perspektywie wyzwaniem, jakie staje przed dyrektorami i działami informatycznymi jest stworzenie nowej strategii zarządzania danymi. Musi ona obejmować pomysły na inteligentne pobieranie, przechowywanie i analizę dostępnych danych. W dużej mierze od przyjętej strategii zależeć będzie sukces w przekształceniu potencjału nieuporządkowanych danych w rzeczywistą korzyść, jaką przynoszą dobrze dobrane i przeanalizowane informacje.

Z raportu „Rethink Data”, opartego na ankiecie przeprowadzonej przez IDC na zlecenie firmy Seagate, wiemy, że przedsiębiorstwa nie wykorzystują obecnie 68 proc. dostępnych im danych. Inwestowanie w zarządzanie nimi wiąże się potencjalnie ze zwrotem z inwestycji, ale administrowanie danymi w różnych lokalizacjach, wielu chmurach i na różnych platformach jest zbyt złożone – szczególnie dla firm IT, które na ogół już teraz dysponują ograniczonymi zasobami. Potrzebne są bardziej wydajne, skalowalne i przystępne cenowo rozwiązania end-to-end.

Obniżenie kosztu hybrydowej pamięci masowej  

Przeanalizowanie posiadanych przez firmę rozwiązań do przetwarzania i przechowywania danych może doprowadzić do sporych oszczędności. Rozwiązania hybrydowe – lokalne i zdalne – są już normą w infrastrukturze informatycznej w każdym segmencie gospodarki. Lokalne przetwarzanie danych w dalszym ciągu jest krytycznie ważną częścią posiadanej infrastruktury, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa, wydajność oraz dobrą kontrolę nad kosztami. Umiejętne wykorzystanie możliwości chmury hybrydowej pozwala na oferowanie aplikacji i dostępu do danych na stale rosnącej liczbie platform. Ale trzeba pamiętać, że prowadzi to do wzrostu złożoności systemu. Opanowanie tych tendencji wymaga doświadczenia i stałego nadzoru.

Wiele ofert rozwiązań chmurowych oferuje bardzo atrakcyjne ceny za podstawowe usługi. Ważne jednak jest, aby pamiętać o potencjalnych, ukrytych kosztach. W przypadku chmury publicznej często naliczane są opłaty dodatkowe za poziomy transferu, korzystanie z niektórych aplikacji sieciowych oraz pobieranie zasobów z chmury. Bez wcześniejszej analizy w jaki sposób organizacja korzysta z chmury, wysokość miesięcznych opłat za te usługi może zaskoczyć. Lokalnie instalowane rozwiązania do przechowywania danych pozwalają uniknąć tego typu kosztów. Seagate stale współpracuje z klientami z całego świata, rozwijając rozwiązania do przetwarzania i przechowywania danych stosowane lokalnie u klienta, jak i zdalnie. Współpraca ta pozwala na lepsze zrozumienie i kontrolę całkowitych kosztów użytkowania systemu.

Rozwiązania instalowane lokalnie i chmura prywatna maksymalizują elastyczność i uniezależniają od dostawcy usług chmurowych. Niestety publiczna chmura wprowadza ograniczenie zamkniętej architektury oraz limitów prędkości. Stanowi to barierę dla przepływu informacji i ogranicza swobodę pracy z przechowywanymi danymi. Przez te problemy dane stają się obciążeniem i kosztem dla wielu firm, a powinny stanowić dla organizacji zasoby o znaczeniu strategicznym.