Integrując swoje oprogramowanie z narzędziem do analizy wizualnej Qlik, firmy softwarowe mogą zaproponować swoim klientom aplikację o szerszej funkcjonalności niż standardowa, wzbogacając ją o funkcje analityczne. Zapotrzebowanie na analizę informacji rośnie praktycznie w każdej branży, a narzędzia Qlik integrują dane zarówno z wielu źródeł wewnętrznych, np. systemy ERP, Microsoft Excel, Sales Force, SAP, jak również z źródeł  zewnętrznych, np. Google Analytics czy danych z różnych mediów. A gdy coraz więcej firm potrzebuje analizy do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych, budowa aplikacji, zawierających jednocześnie moduł do analizy danych, staje się koniecznością.

Korzyści z integracji z narzędziem do analizy wizualnej
Warto pamiętać, że niewielu producentów specjalistycznych aplikacji branżowych ma działy, które zajmują się analizą i wizualizacją danych. Budowanie swojego modułu do analizy danych jest nie tylko kosztowne co pracochłonne i wymaga dodatkowych umiejętności i kompetencji. Dzięki integracji swoich aplikacji z rozwiązaniami Qlik partnerzy oferują funkcje analityczne w ramach dodatkowej sprzedaży, a ich klienci mogą korzystać z nowych opcji, np. wizualizacji na wykresach (słupkowych, tabele itd.), co umożliwia im podejmowanie szybkich i trafnych decyzji na podstawie analizy informacji. Warto dodać, że ważnym atutem dla firm integrujących swoje rozwiązania z aplikacjami Qlik  jest możliwość generowania dodatkowego przychodu, pochodzącego ze sprzedaży funkcji analitycznych w ramach programu partnerskiego OEM Qlik.

Interakcja i wizualizacja danych

W standardowej konfiguracji QlikView i Qlik Sense mają wiele funkcji wizualizacji na wykresach z uwzględnieniem wykresów słupkowych, liniowych, punktowych, kołowych, tabel, mierników, tabeli przestawnych itp. W razie potrzeby można też utworzyć wykres niestandardowy (np. wykres Sankeya) za pomocą specjalnych interfejsów API.

 

 
Integracja, rozszerzenie i zarządzanie
Interfejsy API Qlik Sense zapewniają dużą swobodę w rozszerzaniu już dostępnych funkcji oraz integracji  z innymi rozwiązaniami. Za pomocą interfejsów API można integrować Qlik Sense z aplikacjami WWW lub aplikacjami .NET, rozbudowywać oprogramowanie o własne wizualizacje i źródła danych oraz zarządzać licencjami, użytkownikami i zadaniami serwera Qlik Sense.

Integracja z aplikacjami WWW
Za pomocą interfejsów API i technologii WWW wizualizacje można łatwo wbudować w strony lub aplikacje internetowe. W przeciwieństwie do innych narzędzi BI, aplikacja Qlik Sense może być całkowicie zintegrowana z technologiami WWW. Wspomniane interfejsy API umożliwiają swobodną wymianę danych między Qlik Sense i aplikacją WWW. Oznacza to, że można tworzyć hybrydowe aplikacje WWW (mashup), np. w ramach integracji z Google Maps, D3 lub innymi usługami i bibliotekami WWW. Wybrane elementy i dane z wizualizacji Qlik Sense łatwo przesłać do aplikacji WWW.

Wbudowane wizualizacje Qlik Sense działają tak samo, jak na desktopach. Dane można w identyczny sposób zaznaczać, zbliżać i przenosić. Zmiana w jednej wizualizacji automatycznie aktualizuje dane w pozostałych wizualizacjach w tej samej aplikacji. Qlik Sense można zintegrować z produktami korzystającymi z technologii WWW. Partnerzy zrobili tak m.in. z systemem Salesforce. Jak zapewnia dostawca, integracja wizualizacji Qlik Sense z aplikacjami WWW jest równie prosta, co napisanie jednego wiersza kodu w języku JavaScript lub HTML.

Integracja z aplikacjami desktopowymi
Za pomocą zestawów SDK do aplikacji .NET można wbudować wizualizacje Qlik Sense w aplikacje desktopowe na platformie Microsoft .NET, a także przesyłać dane i polecenia. Przykładowo, wybrane elementy i dane z wizualizacji Qlik Sense mogą być transferowane z powrotem do aplikacji .NET w celu dalszego przetworzenia. Aplikacje Qlik Sense można zintegrować z aplikacjami napisanymi w dowolnym z języków .NET, np.Visual Basic lub C#.  Pozwala to np. na integrację z Microsoft Office.

 

 

Rozszerzanie aplikacji Qlik Sense

 

Za pomocą interfejsów API obsługujących rozszerzenia, napisanych w JavaScript, można tworzyć własne wizualizacje za pomocą standardowych bibliotek WWW, takich jak D3 lub Angular. Te dodatki łatwo jest przenosić do aplikacji docelowych i udostępniać – tak samo, jak wizualizacje standardowe. W witrynie http://branch.qlik.com/

działa duża społeczność, która tworzy bezpłatne dodatki do aplikacji Qlik Sense, służące do tworzenia wizualizacji.

 

Dodawanie źródeł danych

Aplikacja Qlik Sense nie tylko oferuje bardzo dużą liczbę narzędzi zapewniających pobieranie danych z konektorów takich, jak ODBC, Salesforce i SAP. Zestaw SDK do obsługi formatu QVX to bazujący na platformie .NET interfejs API, który pozwala także na tworzenie własnych konektorów do niestandardowych źródeł danych. Konektory QVX można łatwo utworzyć, a później stosować. W przypadku pobierania danych QVX działa w ramach odrębnego procesu. Najpierw odbiera z aplikacji Qlik Sense żądanie dotyczące informacji, a następnie ściąga je ze źródła i przesyła strumieniowo.

Konektory QVX można wybierać w ten sam sposób, co inne konektory oraz udostępniać. Partnerzy OEM Qlik korzystają z zestawów SDK do formatu QVX w celu tworzenia własnych konektorów do swoich źródeł danych.

Program partnerski Qlik
Oferowane przez Qlik modele licencjonowania są elastyczne i dostosowane do strategii rynkowej poszczególnych partnerów. Można zatem skorzystać z licencji bezterminowych, licencji na stanowisko, licencji na użytkownika, subskrypcji lub umów przewidujących podział przychodów. Dostępne są również modele mieszane. Partner może również zastosować różne modele wdrożenia, w tym wdrożenia na miejscu oraz wdrożenia w chmurze lub w ramach modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa).

 

Informacje o Qlik
Qlik (NASDAQ: QLIK) to producent oprogramowania Data Discovery oraz intuicyjnych rozwiązań umożliwiających samodzielną wizualizację i ukierunkowaną analizę danych. Około 33 tys. klientów korzysta z rozwiązań Qlik w celu uzyskania przydatnych informacji na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz wykrycia ukrytych powiązań między tymi danymi, pozwalających na wyciąganie trafnych wniosków.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.qlik.com/pl/OEM.

Aby zostać partnerem OEM Qlik, odwiedź stronę www.qlik.com/pl/becomeapartner.

Weź udział w webinarium dla partnerów OEM: http://go.qlik.com/POL_015_Q4_LiveWebinar_OEM_Registration_LP.html.