Firma Aruba Cloud jest właścicielem sześciu centrów danych: w Czechach, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i dwóch we Włoszech. Działalność biznesową prowadzi także w Polsce oraz na Słowacji i Węgrzech. Inżynierowie tego dostawcy zaprojektowali i uruchomili wiele usług chmurowych, z których mogą korzystać klienci nie tylko z tych krajów, ale z całego świata.

Użytkownicy mają dostęp do usług chmury prywatnej i publicznej bazujących na infrastrukturze Aruba Cloud (hosting, wirtualne serwery, pamięć masowa, backup itd.), a także mogą zamówić zdalne zarządzanie tymi usługami przez doświadczonych inżynierów.

Podstawę portfolio usług Aruba Cloud stanowią wirtualne serwery. Rozwiązanie Cloud Server PRO – oferowane w modelu IaaS – umożliwia aktywowanie wirtualnych maszyn w jednym z europejskich centrów danych usługodawcy i zarządzanie nimi. Klient może wybrać spośród trzech najpopularniejszych hypervisorów na rynku (VMware, Hyper-V, low cost Hyper-V) i ponad 70 wzorców serwera różniących się liczbą procesorów (od 1 do 8), pamięcią RAM (od 1 do 32 GB), pojemnością wirtualnych twardych dysków (do 500 GB) i przepustowością sieciową (100 Mb/s dla Hyper-V i 1 Gb/s dla VMware). Każda wybrana konfiguracja sprzętowa jest w pełni redundantna, a współczynnik dostępności usług określony został na poziomie 99,95 proc. (jest gwarantowany umową SLA). Wszystkie zamówione zasoby pozostają do wyłącznej dyspozycji klienta, ponieważ Aruba nie stosuje praktyk overbookingu czy oversellingu.

Z kolei w ramach usługi Cloud Server SMART zapewniane są wydajne wirtualne serwery VMware wykorzystujące jako nośnik danych dyski SSD. Oferowane są w czterech konfiguracjach (S, M, L i XL) z systemami Linux i Windows (możliwa jest migracja z mniejszego do większego serwera). Największy z nich zapewnia cztery wirtualne procesory, 8 GB pamięci RAM, 160 GB przestrzeni dyskowej, a miesięczny limit transferu danych wynosi 25 TB.

Rozwiązanie to powstało dla użytkowników zainteresowanych stworzeniem środowiska programistycznego lub testowego, udostępnianiem wirtualnych desktopów jako usługi i uruchamianiem wybranych biznesowych aplikacji w chmurze. Podobnie jak w przypadku Cloud Server PRO, klient może wybrać centrum danych, w którym będą zlokalizowane jego wirtualne serwery, a współczynnik dostępności usługi wynosi 99,8 proc.

 

Więksi klienci mogą być zainteresowani także stworzeniem wydzielonej infrastruktury chmury prywatnej (wirtualnego centrum danych) zawierającej serwery, pamięci masowe, firewalle i sprzęt sieciowy – wszystko precyzyjnie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Każdy z wirtualnych serwerów może zawierać do 32 vCPU i 256 GB pamięci RAM oraz praktycznie nieograniczoną przestrzeń dyskową. Rozwiązanie to zapewnia maksymalną elastyczność wyboru i kontrolę nad bezpieczeństwem przetwarzanych danych. Zarządzanie tak zbudowanym środowiskiem odbywa się za pomocą oprogramowania VMware vCloud Director.

Aruba Cloud zapewnia także usługę Cloud Object Storage umożliwiającą przechowywanie w chmurze najróżniejszych obiektów. Ich lista przechowywana jest w tabeli znaczników hash, a identyfikatory są ustalane na podstawie kodów HMAC-SHA1, co gwarantuje ich autentyczność i integralność. Dostawca usługi zapewnia także wielopoziomową infrastrukturę pamięci masowych, umożliwiającą szybkie odzyskanie danych w przypadku ich uszkodzenia.

 

Trzy pytania do…

 

Marcina Zmaczyńskiego, dyrektora polskiego oddziału Aruba Cloud

CRN Jak rozwija się w Polsce rynek usług cloud computing?

Marcin Zmaczyński Bardzo dynamicznie, ale najlepsze lata ma jeszcze przed sobą. Jak wskazują analitycy IDC, rynek usług w chmurze rośnie w Polsce wielokrotnie szybciej niż tradycyjnych usług IT, a jego wartość w ciągu najbliższych czterech lat niemal się potroi. Według raportu BSA Global Cloud Computing Scorecard 2016 Polska znajduje się na dziesiątym miejscu w rankingu najbardziej przyjaznych chmurze państw na świecie. Fakt, że nasz rynek w ciągu trzech lat awansował w tym rankingu o dwie pozycje, wynika m.in. z tego, że wprowadzone zostały nowe przepisy, lepiej chroniące prywatność w sieci i regulujące kwestie dotyczące cyberprzestępczości.

 

CRN Jak rozwiązać problem mentalny niektórych klientów, którzy wciąż boją się chmury i twierdzą, że nie są gotowi na taki outsourcing?

Marcin Zmaczyński Kluczem do sukcesu jest otwartość dostawcy. Powinien legitymować się zaświadczeniem o wdrożeniu normy ISO 27?001. Aruba Cloud przedstawia klientom także inne certyfikaty jakości, m.in. ANSI/TIA-942-A, który dowodzi niezawodności centrum danych. Każda firma może wybrać centrum danych w odpowiadających jej krajach pod kątem geograficznym lub prawnym i podzielić infrastrukturę według potrzeb. Może wybrać zasoby jednego centrum na backup, a w kolejnym korzystać z usługi Disaster Recovery. Naszym atutem jest zapewnienie transparentności i dowolności wyboru lokalizacji za takie same stawki. Hostujemy usługi z centrów danych w pięciu krajach, a w związku z naszą ekspansją na rynki CEE rozważamy też kolejne lokalizacje.

 

CRN Jakie trendy dominują w tym segmencie rynku?

Marcin Zmaczyński  Obserwujemy gwałtowny przyrost ilości danych w komunikacji P2P (people to people), P2M (people to machine) i M2M (machine to machine). Przyszłością będą usługi klasy Smart Data w chmurze. Będą łączyły składowanie danych z narzędziami Big Data, służącymi do ich analizy w czasie rzeczywistym. Dzięki tym usługom będziemy generować raporty, które przekażą odbiorcy najważniejsze trendy i prognozy, bazujące na aktualnych wartościach zmiennych. Dziś nawet małe firmy produkują dużo danych i bardzo często nie wiedzą, jak je odczytać i zinterpretować. Potrzebne do tego są narzędzia analityczne osadzone w chmurze.

 
Chmura w programie partnerskim

Przedsiębiorstwa resellerskie i integratorskie zrzeszone w programie partnerskim Aruba Cloud Partner Program mogą tworzyć własne usługi bazujące na infrastrukturze dostawcy. Firma proponuje im współpracę w trzech modelach:

 Odsprzedaż usług chmurowych Aruby pod własną marką (white label) i według własnej polityki cenowej.

 Oferowanie jako usługę własnego oprogramowania (SaaS), hostowanego na wirtualnych serwerach w centrach danych Aruby. Partnerzy zyskują dostęp do szablonów konfiguracyjnych, dzięki którym możliwe jest szybkie udostępnienie usług klientom.

 Rozszerzenie portfolio usług o rozwiązania chmurowe – partnerzy mogą połączyć usługi monitoringu, konsultacji, zdalnego zarządzania, wsparcia technicznego, szkoleń itd. z kompletem usług świadczonych przez Arubę, tworząc w ten sposób kompleksową ofertę przystosowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Aruba zachęca partnerów do współpracy przede wszystkim tym, że mogą w pełni dostosować wykupione usługi do potrzeb własnych oraz klientów. Ułatwia to model white label oraz elastyczność rozliczania się za zamówione usługi. Dzięki temu klienci firm IT w ogóle nie muszą wiedzieć, że ich dane są przechowywane w centrach danych innego usługodawcy.

Atutem dostawcy jest także elastyczność zarządzania uprawnieniami do korzystania z usług i zasobów udostępnianych w chmurze. To partner decyduje, czy i w jakim zakresie umożliwić klientowi zarządzanie wykupionymi przez niego usługami. Może to być przydatne w przypadku świadomych, profesjonalnych użytkowników, którzy chcieliby zachować pewien stopień niezależności podczas bieżącej konfiguracji wykupionych usług.

Do dyspozycji partnerów i klientów pozostają też narzędzia raportujące stopień wykorzystania wykupionych zasobów i ułatwiające przygotowanie rozliczenia. Także w tym przypadku firma współpracująca z Arubą może zdecydować, do których informacji dać dostęp klientom.

Dodatkowe informacje:

Marcin Zmaczyński,

dyrektor polskiego oddziału Aruba Cloud, marcin.zmaczynski@arubacloud.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmą Aruba Cloud.