­– Co do przyszłości ­ wszystko chyba jest jasne! Już za kilka lat trudno będzie uwierzyć, że zamówienia można składać inaczej ­ – mówi Marek Goschorski, współzałożyciel i dyrektor polskiej firmy dystrybucyjnej MSP, która jako pierwsza uruchomiła już w 1995 roku internetowy system składania zamówień InterLink. Dzisiaj widać wyraźnie, że fala e-commerce zaczęła się rozchodzić po polskim rynku, przy czym wiele firm korzysta z doświadczeń i z drogi wytyczonej przez trzy lata działania elektronicznego serwisu w MSP.

Marek Goschorski uchylił się od odpowiedzi na osobiste pytania, stawiane przez redakcję Computer Reseller News Polska, lecz przedstawił etapy swojego rozwoju zawodowego. Po skończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (dyplom z wyróżnieniem) w 1986 roku podjął pracę w firmie Emix jako specjalista do spraw oprogramowania. W tym przedsiębiorstwie zajmował się budową komputerowych systemów czasu rzeczywistego do monitorowania pacjentów na oddziałach intensywnej terapii w szpitalach niemieckich i amerykańskich. W 1990 roku wraz z Piotrem Sienkiewiczem i Sergiuszem Wizą założył MSP ­ pierwszą w Polsce firmę zajmującą się dystrybucją oprogramowania, która stała się jedną z największych firm dystrybuujących sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Od końca 1994 do początku 1998 roku Marek Goschorski był wiceprezesem czesko-polskiego holdingu firm dystrybucyjnych TH’system, odpowiedzialnym za zintegrowanie MSP ze strukturą holdingu, a następnie za marketing i wewnętrzne systemy informatyczne holdingu TH’system. Na przełomie 1997 i 1998 roku TH’system został wykupiony przez międzynarodowy koncern dystrybucyjny CHS Electronics i Marek Goschorski pełni dzisiaj funkcję dyrektora do spraw technologii informatycznych CHS w regionie Europy Wschodniej.

Gdy jesienią 1995 roku uruchomiono w MSP pierwszy internetowy serwis, przeznaczony dla resellerów branży IT, niewiele osób wierzyło, że „nadszedł już czas” na zaprzęgnięcie elektronicznych form porozumiewania się do funkcji biznesowych. Rozwój projektu InterLink nastąpił, gdy liczba elektronicznych zamówień osiągnęła kilka procent ogólnej liczby kontraktów MSP. Polska firma dystrybucyjna wchodziła już wtedy w skład holdingu TH’system i Marek Goschorski przekonał czeskich wspólników do inwestycji w ten projekt także w ich kraju.  InterLink wystartował więc także w Ostrawie (siedzibie TH’system). Pod koniec 1996 roku udział liczby zamówień nadchodzących drogą internetową w Czechach i w Polsce osiągnął 10%. Rok 1997 przyniósł burzliwy rozwój tej formy działalności biznesowej i pod jego koniec poprzez serwis InterLink napływało do holdingu TH’system ponad 40% ogólnej liczby zamówień. W związku z wejściem z początkiem 1998 roku grupy TH’system w skład koncernu dystrybucyjnego CHS Electronics oraz z powodu sprzecznych informacji prasowych o planowanej konsolidacji CHS w Polsce, w roku 1998 nastąpiło zahamowanie wzrostu udziału zamówień składanych w MSP przez serwis InterLink. W Czechach udział ten rośnie nadal i zbliża się już do 50% ogólnej liczby zamówień i blisko 40% ich wartości!

Dziś techniczną stronę serwisu dla resellerów potrafi uruchomić wiele firm. Mniej wyrafinowane wersje usług typu e-commerce można kupić nawet „prosto z pudełka”. ­ – Prawdziwa wartość tego, co zostało zbudowane w MSP i TH’system tkwi nie we fragmencie kodu, ale w pewnym systemie zawierającym ten kod, a także procedury zbierania i udostępniania informacji. Wartość tkwi przede wszystkim w zespole wspaniałych ludzi, którzy nad InterLinkiem pracowali i nadal pracują ­ – mówi Marek Goschorski. – ­ Moja rola rola ograniczyła się do bycia we właściwym czasie i miejscu by spowodować, że zespół ludzi uwierzył w powodzenie pomysłu i aby zaiskrzyła” współpraca.