W 2002 roku 'CRN Polska’ nominował do tytułu Postać Rynku IT 8 osób. Znaleźli się wśród nich menedżerowie, którzy odegrali w minionym roku znaczącą rolę w branży informatycznej. Tym razem wyjątkowo przyznaliśmy także wyróżnienie Postać Rynku IT 2002 Za Całokształt Działalności. Otrzymał je Roman Kluska, 'ojciec’ Optimusa i prekursor rozwoju polskiego rynku IT. Z pozostałych trzech laureatów jedna osoba została wybrana głosami czytelników. Był to Piotr Bieliński, prezes zarządu Actiona. Andrzej Dopierała, prezes zarządu HP w Polsce, i Piotr Pągowski, szef polskiego biura Intela, otrzymali tytuły od redakcji 'CRN Polska’.

Dystrybucja i fuzja

Piotr Bieliński, który dostał od czytelników najwięcej głosów, został uhonorowany za konsekwencję w realizacji strategii rozwoju firmy. Dzięki niej Action znalazł się w ścisłej czołówce przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Potwierdzają to wyniki badania Channel Track przeprowadzonego w ubiegłym roku na próbie tysiąca resellerów.

Action (dystrybutor otrzymał Certyfikat Kanału Dystrybucyjnego 2003, patrz 'CRN Polska’ 2/2003, s. 16) dostał najwyższe oceny za jakość obsługi klientów. Miał także najwięcej klientów wśród ankietowanych. Z pewnością zasadniczy wkład w to osiągnięcie ma Piotr Bieliński, związany z Actionem od chwili powstania firmy (czyli od 1991 r.).

Andrzej Dopierała został Postacią Rynku IT po raz drugi. Tym razem doceniono go za sprawne kierowanie fuzją HP i Compaqa w Polsce. Trudno zaprzeczyć, że to trudne zadanie. Przyznaje to zresztą sam zainteresowany. Mówi, że rok, w którym dwa informatyczne giganty rozpoczęły integrację, był wyjątkowy w jego karierze. Szef HP udowodnił, że potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach. Dlatego właśnie 'CRN Polska’ postanowił przyznać Andrzejowi Dopierale tytuł.

Etyka i edukacja

Romana Kluski nikomu nie trzeba przedstawiać. Założył Optimus, pierwszą polską firmę produkującą komputery osobiste. Kierował nim przez wiele lat, budując jego potęgę. W 2000 roku odszedł ze spółki i wycofał się z rynku informatycznego. Obecnie zajmuje się działalnością charytatywną. Pracuje także nad przedsięwzięciami związanymi z rolnictwem. Tytuł Postać Rynku IT został przyznany Romanowi Klusce za szczególny wkład w rozwój branży IT w Polsce, a także za stworzenie wyjątkowego wizerunku autorytetu w biznesie. Autorytetu biznesmena, który przestrzega zasad etyki i zrozumienia dla bliźnich.

Piotr Pągowski, kieruje polskim biurem Intela od 1997 r. W tym czasie producent zrobił wiele na rzecz edukacji społeczeństwa. Uczestniczył w takich przedsięwzięciach, jak 'Nauczanie ku przyszłości’, 'Internet w szkołach’, 'Zmień swój świat’. Przyznanie nagrody 'Postać Rynku IT’ Piotrowi Pągowskiemu jest również wyrazem docenienia faktu, że współpraca między kierowanym przez niego biurem Intela a partnerami w ramach programu Integrator Produktów Intela przebiega profesjonalnie. Niestety, choć Piotr Pągowski bardzo tego żałował, nie mógł osobiście odebrać wyróżnienia, ponieważ przebywał służbowo w Stanach Zjednoczonych. Na Gali Lupusa reprezentowała go Anna Kaźmierczak, Market Development Manager.