Certyfikaty Kanału Dystrybucyjnego na rok 2003 otrzymali: Action, ABC Data, California Computer, Tech Data, AB, Techmex, JTT Computer, Incom, Multioffice, Veracomp, Lambda, Optimus i Pronox Technology (kolejność według liczby zdobytych punktów).

Badanie Channel Track CRN Polska przeprowadza na przełomie listopada i grudnia już od trzech lat. Uczestniczy w nim co najmniej tysiąc resellerów, którzy odpowiadają na pytania, u jakich dystrybutorów kupują i jak oceniają współpracę z nimi. Oceny za liczbę wskazań (innymi słowy za liczbę klientów dystrybutora wśród ankietowanych) i za jakość współpracy składają się na ostateczne noty dystrybutorów. Najwyższe uprawniają do tytułu DCC. A zatem wyróżnieni zostali ci dystrybutorzy, u których respondenci kupują najczęściej i których usługi nawyżej oceniają.

Poprzeczka niżej

Aby uzyskać certyfikat DCC na rok 2003, trzeba było zebrać ponad 39 punktów. To mniej niż w roku ubiegłym, kiedy minimalna liczba punktów kwalifikujących do DCC wynosiła 40 (certyfikat otrzymało wtedy 12 firm). Skąd ta różnica? Odpowiedź jest prosta – obniżenie poprzeczki wynika z ogólnego spadku ocen dystrybutorów. Przeciętnie dostawcy dostawali w ostatnim badaniu Channel Track nie więcej niż 41 punktów. To o około 2 proc. mniej niż podczas Channel Track w 2001 r. Konsekwencją zmieniającej się sytuacji na rynku była korekta zasad, według których redakcja CRN Polska przyznała tegoroczne DCC. Warto podkreślić, że najwyższe średnie oceny mieli dostawcy systemów komputerowych (42,06 pkt.) i oprogramowania (41,73 pkt.), najgorzej zaś wypadli dostawcy storage’u (40,22 pkt.).

Action przyspiesza

Jak wyglądają oceny laureatów DCC na rok 2003? Najlepszą uzyskał Action (46,73 pkt.). To duża niespodzianka, ponieważ jeszcze w zeszłym roku uplasował się na piątej pozycji z wynikiem 42,13 pkt. O poprawie wizerunku warszawskiej firmy zadecydowała rosnąca liczba klientów (zakupy w Action zadeklarowało prawie o 50 proc. więcej respondentów niż w 2001 r.) oraz wyższa niż w 2001 r. (o 5 proc.) ocena współpracy z dystrybutorem.
Wynik Actiona jest lepszy niż nota ABC Daty, która była liderem rankingu w poprzednich latach (w 2000 r. otrzymała 45,69 pkt., w 2001 zaś – 45,76). Ocena ABC Daty z ostatniego badania (44,6 pkt.) pozwoliła jej na zajęcie drugiego miejsca wśród laureatów DCC.

Zaraz za ABC Datą uplasowała się California Computer (42,32 pkt.). To duży postęp w porównaniu z wynikami z badania przeprowadzonego w 2001 roku, kiedy California Computer uzyskała zaledwie 40,31 pkt., co dało jej dwunastą pozycję. Wygląda na to, że warszawski dystrybutor wraca do formy z 2000 roku, kiedy otrzymał ostateczną ocenę równą 43,89 pkt. (dobry czwarty wynik). Firmy, które znalazły się na środkowych miejscach rankingu dystrybutorów, uzyskały oceny nie przekraczające 42 punktów (Tech Data – 41,90, AB – 41,56) lub niewiele wyższe niż 40 punktów (Techmex – 40,51, JTT Computer 40,38). Pozostałym przedsiębiorstwom uhonorowanym DCC nie udało się uzyskać 40 punktów, choć Incomowi (39,99), Multioffice’owi (39,95) oraz Veracompowi (39,93) zabrakło kilku setnych punktu. Najsłabsze oceny mają: Lambda (39,9 pkt.), Optimus (39,8 pkt.) i Pronox Technology (39,43 pkt.).

 

2000 2001 2002
Action 43,69 42,13 46,73
ABC Data 45,69 45,76 44,60
California Computer 43,89 40,31 42,32
Tech Data 43,7 42,31 41,90
AB 44,46 44,16 41,56
Techmex 42,08 42,58 40,51
JTT Computer 43,43 41,66 40,38
Incom 36,57 40,72 39,99
Multioffice 39,02 39,95
Veracomp 40,46 42,13 39,93
Lambda 39,90
Optimus 42,49 41,54 39,80
Pronox Technology 38,87 39,90 39,43

Walka o klienta

Z zestawienia ocen laureatów DCC wynika, że tegoroczny spadek ocen dystrybutorów objął nawet te firmy, które wcześniej uzyskiwały bez trudu znacznie wyższe noty (np. AB, Techmex, Veracomp, Incom). Wygląda na to, że do obniżenia ocen dystrybutorów przyczynił się spadek not za jakość współpracy (z 3,8 w 2001 roku do 3,7 punktów w 2002 r.). W ostatnim, w ciężkim dla branży roku dystrybutorzy skupiali się raczej na zwiększaniu liczby klientów, czasami kosztem jakości obsługi.

Na przykład liczba klientów Incomu wśród respondentów wzrosła w 2002 roku o 13 proc. w porównaniu z rokiem 2001. Veracomp zanotował jeszcze większy skok – o 20 proc., California Computer – o 26 proc., nie wspominając o Actionie, który ma wśród ankietowanych resellerów aż o 46 proc. klientów więcej niż w 2001 roku. Niestety, zwiększenie liczby klientów nie zawsze idzie w parze ze wzrostem ocen za jakość obsługi. Widać to na przykładzie Optimusa (spadek o 4 proc.), AB, Techmeksu, JTT Computer, Incomu (spadek o 3 proc.), czy Veracompu i Lambdy (oceny za jakość współpracy niższe o 2 proc.).

Z raportu Channel Track wynika również, że resellerzy zaopatrują się u coraz większej liczby dostawców. Przeciętnie uczestnik badania Channel Track 2001 kupował u ponad 5 dystrybutorów. W 2002 r. średnia liczba dostawców przekroczyła 6. Prawdopodobnie to sytuacja ekonomiczna skłania resellerów do szukania najtańszej oferty na rynku. Inne wytłumaczenie tego zjawiska to trudności ze spłacaniem kredytów u dotychczasowych dostawców i poszukiwanie nowych możliwości finansowania zakupów. Nasila się ono zwłaszcza w przypadku komponentów
i oprogramowania.