Skuteczne narzędzia ochronne są już wbudowane w system Windows. Microsoft Defender stał się prawdziwym i silnym konkurentem dla innych uznanych programów antywirusowych. Ma zaawansowane mechanizmy skanowania zasobów komputera i pobieranych z Internetu plików, dysponuje filtrem antyspamowym, jest też na bieżąco aktualizowany i aktywny już od pierwszego uruchomienia komputera.

Przed wyciekiem danych na skutek kradzieży sprzętu chroni natomiast BitLocker. To zabezpieczające za pomocą PIN-u lub hasła oprogramowanie działa w tle, więc użytkownicy zazwyczaj nie wiedzą nawet, że jest włączone.

Jednak kompleksowa i spójna ochrona urządzeń, które mają dostęp do firmowych danych, jest możliwa tylko wtedy, gdy administratorzy mogą centralnie zarządzać usługami Microsoft Defender i BitLocker oraz monitorować ich status na każdym urządzeniu końcowym.

Sebastian Wąsik, Country Manager, baramundi software AG Sebastian Wąsik, Country Manager, baramundi software AG  

Oprogramowanie baramundi Management Suite pomaga w pełni wykorzystywać funkcjonalność Defendera oraz BitLockera, a przez to zapewniać scentralizowany wgląd w stan bezpieczeństwa wszystkich chronionych urządzeń i ułatwia skuteczne zarządzanie nimi. Administratorzy IT są natychmiast informowani o nieprawidłowych ustawieniach konfiguracyjnych oraz potencjalnych i aktywnych zagrożeniach, co ułatwia szybkie reagowanie.

  

Eksperci baramundi rekomendują podejmowanie przez administratorów sześciu rodzajów działań, których celem jest skuteczne zabezpieczenie środowiska IT. Wszystkie można zrealizować za pomocą systemu baramundi Management Suite (bMS).

  1. Weryfikacja dostępności modułu TPM – żeby możliwe było skorzystanie z BitLockera, konieczne jest, aby komputer był zgodny w warstwie sprzętowej ze standardem Trusted Platform Module (TPM) w wersji 1.2 lub wyższej. Narzędzie baramundi umożliwia przeprowadzenie tej weryfikacji w scentralizowany sposób.
  2. Centralna aktywacja szyfrowania podczas instalacji systemu operacyjnego – jednym ze sposobów przyspieszających wdrażanie nowych komputerów w firmie jest dostarczenie ich przez resellera bezpośrednio pracownikowi zdalnemu. Przygotowanie urządzenia do pracy można przeprowadzić wykorzystując aplikację Microsoft Autopilot, ale przed rozpoczęciem tego procesu należy za pomocą bMS skonfigurować zabezpieczenia, w tym włączyć szyfrowanie twardego dysku.
  3. Wstrzymanie pracy BitLockera w celu instalacji oprogramowania – czasem pojawia się konieczność zdalnego wdrożenia oprogramowania, które nie może współpracować z BitLockerem lub wymaga restartu systemu podczas instalacji. W takiej sytuacji system będzie wymagał wprowadzenia PIN-u odblokowującego BitLockera, co może okazać się dosyć dużym utrudnieniem. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest wykorzystanie narzędzi baramundi do wstrzymania pracy BitLockera i jej późniejszego wznowienia.
  4. Odblokowanie BitLockera w firmowej sieci – wprowadzanie kodu PIN lub hasła do BitLockera podczas uruchamiania systemu, gdy pracownicy znajdują się w biurze, może być dość irytujące, a poza tym nie wnosi żadnej realnej wartości. Oprogramowanie baramundi może pomóc w automatycznym ustawieniu funkcji wyłączania konieczności podawania kodu PIN lub hasła, gdy system znajduje się w bezpiecznej sieci.
  5. Centralne miejsce przechowywania kluczy do odzyskiwania danych – zdarza się, że użytkownicy zapominają swoich haseł i proszą dział IT o pomoc. Ponowny dostęp do zasobów zapewniają klucze odzyskiwania generowane przez BitLocker. Niezbędne jest jednak, aby administratorzy IT przechowywali je w repozytorium znajdującym się w odpowiednio zabezpieczonej, centralnej lokalizacji, takiej jak bMS.
  6. Weryfikacja statusu opcji szyfrowania – gdy zaistnieje konieczność wyłączenia opcji szyfrowania, czasem może się zdarzyć, że administrator IT zapomni o ponownym jej włączeniu. Dlatego warto mieć odpowiednie narzędzie, które pomoże pracownikom działu IT utrzymać kontrolę nad sytuacją. Narzędzie bMS umożliwi przejrzyste monitorowanie stanu zabezpieczeń firmowych urządzeń oraz podjęcie interwencji, zanim dojdzie do jakichkolwiek szkód.

Więcej informacji dotyczących systemu baramundi Management Suite można znaleźć na stronie www.baramundi.com.