Trudno dziś znaleźć środowisko IT, w którym nie jest zwirtualizowana przynajmniej część infrastruktury. Nieustanie rosnąca wydajność sprzętu, możliwość dynamicznej alokacji zasobów, uruchomienia wielu instancji systemów operacyjnych na jednej platformie i mniejsza wrażliwość na problemy w warstwie sprzętowej – to główne argumenty, które przekonały użytkowników do aktywnego korzystania z wirtualizacji. Jednak, mimo wielu jej zalet, nadal konieczne jest regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa.

W środowiskach wirtualnych sposób prowadzenia backupu odbiega od tradycyjnego. Nie jest konieczne stosowanie agentów wewnątrz chronionej maszyny wirtualnej, aby zapewnić spójność kopiowanych danych. Dzięki integracji z mechanizmami wirtualizatora i systemu operacyjnego maszyny wirtualnej, oprogramowanie chroniące środowisko wykrywa, które elementy systemu zostały zmienione od momentu wykonania ostatniej kopii zapasowej, i tym samym konieczne jest ich zabezpieczenie. Umożliwia to odzyskiwanie nie tylko pełnego obrazu maszyny wirtualnej, lecz również pojedynczych plików i obiektów.

Dla współczesnego oprogramowania backupowego nie powinny stanowić problemu zainstalowane w maszynach wirtualnych aplikacje bazodanowe i serwery poczty elektronicznej. Ma ono zapewnić ochronę aplikacji w formie kopii migawkowej zintegrowanej z mechanizmami regularnego oczyszczania przestrzeni dla logów transakcyjnych. Takie podejście powoduje, że eliminuje się konieczność dodatkowej ochrony przez agenta znajdującego się w maszynie wirtualnej, co znacznie skraca czas wykonywania kopii bezpieczeństwa, i to bez wpływu na poziom ochrony.

Przemysław Jagoda

członek zarządu Boat.Systems

IBM Spectrum Protect Plus jawi się jako bardzo interesująca propozycja na rynku. Wieloletnie doświadczenie tego producenta w zakresie zabezpieczania danych owocuje systemem stabilnym i oferującym ogromne możliwości skalowania, co potwierdzają nasze wewnętrzne testy. Oprogramowanie to będzie stanowiło ciekawą alternatywę popularnych rozwiązań, co moim zdaniem może doprowadzić do zachwiania obecnego układu sił na rynku produktów do backupu wirtualnych maszyn.

 

W dobie zagrożeń atakami typu ransomware i wchodzenia w życie  regulacji dotyczących ochrony danych osobowych system kopii zapasowej powinien zapewnić także replikowanie zgromadzonych danych do ośrodka zapasowego oraz wykonywanie kopii zapasowej na nośniki taśmowe, co znacząco zwiększa szanse przywrócenia danych. Dodając do tego możliwość uruchomienia maszyny bezpośrednio z kopii backupowej, bez jej pełnego odtwarzania, można zagwarantować użytkownikom niemal natychmiastowe przywrócenie dostępu do danych.

 

Bogactwo funkcji i prosta konfiguracja

Już wkrótce w portfolio IBM pojawi się nowy produkt – Spectrum Protect Plus – do zabezpieczania środowisk wirtualnych. Cechuje go minimalistyczny, a dzięki temu bardzo czytelny interfejs do zarządzania, prostota konfiguracji ustawień ochronnych dla maszyn wirtualnych i możliwość przywracania zasobów bez angażowania osób odpowiedzialnych za backup w firmie. Przejrzysty system delegowania uprawnień i integracja z mechanizmami Active Directory sprawiają, że uprawnienia do korzystania z funkcji oprogramowania mogą być elastycznie dzielone między administratorów i inżynierów z działu wsparcia.

W Spectrum Protect Plus zaimplementowano mechanizmy deduplikacji i kompresji danych, wieczny backup przyrostowy oraz predefiniowane reguły polityki retencji danych. Ponieważ reguły te mogą być kształtowane elastycznie, administrator sam decyduje, ile danych przechowuje na jakich nośnikach. Użytkownicy oprogramowania docenią też codzienne raporty o stanie środowiska i możliwość dostosowania ich zawartości do własnych potrzeb.

Oprogramowanie Spectrum Protect Plus będzie oferowane w postaci gotowych szablonów dla środowisk wirtualnych oraz jako instalatory dla maszyn fizycznych, co znacznie upraszcza fazę wdrożenia i znacząco skraca czas potrzebny na produkcyjne uruchomienie rozwiązania. Przeprowadzone testy pokazały, że oscyluje on w granicach 15 minut od pobrania wersji instalacyjnej.

Dodatkowe informacje:

Przemysław Jagoda, członek zarządu Boat.Systems, przemek@boat-systems.pl

Michał Janik, członek zarządu Boat.Systems, michal@boat-systems.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmami IBM i Boat.Systems.