Zysk netto Cube.ITG wyniósł w 2015 r. 12,6 mln zł przy skonsolidowanych przychodach na poziomie 172,8 mln zł. EBITDA zamknęła się w kwocie 25,2 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 254 proc., 23,9 proc. oraz o 158 proc. Cube.ITG informuje także, że wszedł w 2016 r. z rekordowym portfelem zamówień wynoszącym blisko 90 mln zł. Dla porównania w 2015 r. ten poziom osiągnął w połowie roku. 

Paweł Wilkiewicz, prezes Cube.ITG, komentuje, że dobre wyniki to zarówno efekt pozyskanych kontraktów, długoterminowej współpracy ze stałymi klientami jak i poprawy rentowności w poszczególnych segmentach. Od połowy ub.r. w wynikach konsolidowano przejętą spółkę Data Techno Park, specjalizującą się w branży medycznej, właściciela centrum danych. Według prezesa spółka powinno rocznie generować ok. 50 mln zł sprzedaży. Ponadto w bilansie za ub.r. w całości rozliczono największy jednorazowy kontrakt w historii spółki, dotyczący realizacji  projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” o wartości 77 mln zł. Firma świadczy usługi IT w sektorach: finanse, administracja, ochrona zdrowia, handel, telekomunikacja, energetyka.

Wartość aktywów trwałych Cube.ITG wzrosła do ponad 291,7 mln zł wobec 65 mln zł w 2014 r. W przypadku aktywów rzeczowych wzrost wyniósł z 1,9 mln zł do ponad 150 mln zł.

Wzrost wartości aktywów to efekt przejęcia Data Techno Park. Cube.ITG twierdzi, że dzięki data center firmy przychody grupy w przyszłości nie będą zależne od pozyskanych kontraktów i zleceń, lecz w dużej mierze zostaną oparte na usługach abonamentowych. Będzie rozwijana oferta produktów i usług w modelu SaaS i PaaS.

Według prezesa priorytetami oprócz pozyskiwaniu nowych kontraktów jest rentowność oraz kontrola i obniżanie kosztów.