Spółka Tytanid kupiła blisko 81 tys. akcji Action SA w cenie 4,64 zł za szt. Wydała więc na transakcję ponad 375 tys. zł. Doszło do niej 17 grudnia. Nabyte udziały stanowią niecałe 0,5 proc. kapitału zakładowego spółki. Według aktualnych cen akcji z 29.12 pakiet ten jest już warty ponad pół miliona złotych.

Action wart już ponad 100 mln zł

Kapitalizacja Actionu przekroczyła 100 mln zł – według kursu akcji z południa z dnia 29.12. Najwięcej udziałów posiada prezes Piotr Bieliński (22,48 proc.). Od początku 2020 r. papiery spółki na warszawskiej giełdzie zyskały na wartości ponad dwukrotnie.

Tytanid to spółka zarejestrowana w 2014 r., której wspólnikami są Marcin Bieliński i Anna Bielińska. W zarządzie zasiada m.in. Piotr Bieliński.

Koniec sanacji

Action niedawno wyszedł z trwającej ponad 4 lata sanacji. Układ zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki został prawomocnie zatwierdzony, a prowadzone wobec spółki postępowanie sanacyjne zostało zakończone 15 grudnia 2020 r. Finał sanacji stał się możliwy po oddaleniu zażalenia skarbówki na postanowienie sądu z sierpnia 2020 r. zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki.

Postępowanie sanacyjne Actionu trwało od 1 sierpnia 2016 r.