Z dniem 1 kwietnia br. Piotr Wieczorkiewicz obejmie stanowisko członka zarządu ds. operacji w Nexera. Do jego zadań będzie należał nadzór nad budową i utrzymaniem sieci oraz realizowanych na niej operacji biznesowych – w tym podłączeń abonentów operatorów detalicznych. Będzie również odpowiedzialny za działania i rozwój platform, a także systemów IT funkcjonujących w spółce.

Piotr Wieczorkiewicz posiada 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Przez ostatnie 2 lata jako doradca zarządu był odpowiedzialny za wdrożenie platformy, umożliwiającej włączenie usług konwergentnych do portfolio T-Mobile.

Karierę rozpoczął w Crowley Data Poland, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora operacyjnego i wiceprezesa zarządu. Następnie w GTS Polska jako dyrektor operacyjny odpowiadał za budowę i rozwój sieci oraz techniczną obsługę klientów biznesowych. Po przejęciu GTS CE przez Deutsche Telekom w 2015 r. zajmował się integracją sieci GTS i T-Mobile w Polsce, a następnie budową i działaniem departamentu dostępu dla biznesu w T-Mobile, projektującego i realizującego projekty dla klientów B2B i sektora publicznego.

Nowy członek zarządu Nexery jest absolwentem wydziału elektroniki Politechniki Warszawskiej i Executive MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego.

„Dołączenie do zespołu Nexery daje mi szansę na wzięcie udziału w jednym z największych przedsięwzięć telekomunikacyjnych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, zarówno pod względem skali inwestycji jak i jej wpływu na rozwój polskiego społeczeństwa.” – mówi nowy członek zarządu spółki.

Chodzi o budowę sieci światłowodowej na terenach, na których do tej pory komercyjnie nikomu nie opłacało się jej tworzyć.

„Nadeszła era współdzielenia infrastruktury i współpracy pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi” – twierdzi Piotr Wieczorkiewicz.

1,5 mld zł na szybki internet

Nexera to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny rozwijający światłowodową sieć dostępową o dużej skali. Do 2021 r. do światłowodowej sieci spółki ma zostać podłączony ponad 670 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek oświatowych z 14 obszarów zlokalizowanych w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Szkoły i jednostki oświatowe znajdujące się w zasięgu sieci operatora uzyskają łącze o minimalnej prędkości 100 Mb/s, z którego będą korzystać bezpłatnie.

Wszystkie szkoły oraz ponad 311 tys. gospodarstw z tej grupy zostanie objętych zasięgiem sieci Nexery dzięki dofinansowaniu w ramach programu Polska Cyfrowa w wysokości ponad 597 mln zł. Pozostałe środki pochodzą od udziałowców spółki. Całkowita wartość inwestycji wynosi około 1,5 mld zł.