Łukasz Mietła został powołany na członka zarządu Wasko. Z grupą jest związany od 2007 r. Przez pierwsze lata nadzorował dział księgowości, a od 2014 r. pełnił funkcję dyrektora finansowego. Od 2009 r. ma uprawnienia biegłego rewidenta.

W latach 2013-2015 był przewodniczącym rady nadzorczej COIG Software, a w latach 2016-2018 – członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Wasko. Od czerwca 2018 r. do października 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych COIG. Od sierpnia 2018 r. jest prezesem spółki Wasko4Business.

Łukasz Mietła jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Od 5 października br. skład zarządu Wasko jest następujący:
Wojciech Wajda – prezes
Andrzej Rymuza – wiceprezes
Paweł Kuch – wiceprezes
Michał Mental – członek zarządu
Tomasz Macalik – członek zarządu
Łukasz Mietła – członek zarządu
Włodzimierz Sosnowski – członek zarządu

W końcu czerwca br. powołano zarząd Wasko na nową kadencję.