Gliwicka Grupa Wasko powróciła do zysku netto III kw. 2023 r. Wyszła 1,4 mln zł na plus, podczas gdy I półrocze zakończyło się sporą stratą -16 mln zł.

Przychody w III kw. br. wyniosły 112,3 mln zł, co oznacza spadek o 25 proc. (o blisko 38 mln zł) r/r. Wynika on głównie z niższych przychodów z działalności handlowej, sprzedaży systemów informatycznych i inwestycji infrastrukturalnych – wyjaśnia zarząd.

Niższa marża

W sumie III kw. 2023 r. wskaźniki rentowności grupy uległy nieznacznemu pogorszeniu w ujęciu rok do roku. Poprawiła się rentowność operacyjna w III kw. br. (1,98 proc. vs. 1,84 proc.) i rentowność EBITDA (5,54 proc. vs. 3,97 proc.).

Marża brutto w III kw. 2023 r. spadła natomiast do 13,53 proc. z 15,73 proc. Dla 3 kwartałów 2023 r. wyniosła 12,55 proc. vs. 13,95 proc. w minionym roku. Zysk na sprzedaży był o 7,1 mln niższy niż rok wcześniej.

W III kw. 2023 r. skonsolidowane przepływy środków pieniężnych były ujemne i wyniosły –0,7 mln zł.

Wasko to jedna z czołowych spółek teleinformatycznych w Polsce. Grupa zatrudnia ponad 1,2 tys. pracowników. Zarząd mieści się w Gliwicach, ponadto w kraju jest 14 oddziałów.