Piotr Muszyński zrezygnował w dniu 24 listopada ze stanowiska wiceprezesa Orange Polska ze skutkiem natychmiastowym. Jako przyczynę podał powody osobiste. W zarządzie odpowiadał za strategię i transformację. Jego obowiązki przejmie prezes Orange Polska, Jean-François Fallacher.

Odchodzący wiceprezes był związany z Orange (wcześniej TP S.A.) od 2001 r. Zaczynał jako dyrektor pionu obsługi klienta. W latach 2005 – 2006 był dyrektorem dywizji Obsługa i Sprzedaż, a od 2006 do 2008 r. – dyrektorem wykonawczym grupy TP ds. obsługi i sprzedaży. We wrześniu 2008 r. został członkiem zarządu TP ds. operacyjnych, a od listopada 2009 r. – wiceprezesem ds. operacyjnych.