Maciej Kowalski, wiceprezes ABC Daty ds. fuzji, przejęć i rozwoju, wszedł do zarządu MCI Capital TFI, spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi MCI Capital S.A. Maciej Kowalski od maja 2015 r. jest w zarządzie ABC Daty. Wcześniej był w jej radzie nadzorczej z ramienia MCI. Jest związany z grupą PEM od ponad 2 lat. Zasiada także w radzie nadzorczej ATM.

MCI kontroluje większość udziałów w ABC Dacie. Wchodząc do zarządu MCI Capital TFI Maciej Kowalski będzie brał udział w posiedzeniach komitetu inwestycyjnego, który podejmuje m.in. decyzje dotyczące zakupu nowych spółek przez fundusze oraz wyjścia z inwestycji. Zapewnia także wsparcie zarządzających funduszami inwestycyjnymi w zwiększaniu wartości spółek portfelowych.

Maciej Kowalski ma duże doświadczenie w zakresie zarządzania, zdobyte w bankowości inwestycyjnej, korporacjach i konsultingu. Przed przejściem do ABC Daty, w latach 2008-2010 oraz 2011-2014, współpracował z firmą doradztwa transakcyjnego CAG, a w latach 2010-2011 był M&A Managerem w Orange Polska. Jest ekspertem od transakcji fuzji i przejęć. Przeprowadzał i nadzorował szereg transakcji w Polsce i Europie w różnych sektorach gospodarki, w tym w telekomunikacji, Internecie, e-commerce i dystrybucji.

 

Tomasz Czechowicz, założyciel i partner zarządzający MCI, prezes MCI Capital S.A., który od kilkunastu lat generalnie odpowiada za zarządzanie grupą, objął stanowisko prezesa MCI Capital TFI. Tomasz Czechowicz ma ponad 30-letnie doświadczenie w biznesie. W latach 1990 – 1998 był współzałożycielem i prezesem JTT Computer. Zasiada w radzie nadzorczej ABC Daty i wielu innych spółek, w których udziały mają fundusze MCI.