Według DGP UOKiK pyta w ankietach np. o to, jak powinien zostać określony rynek właściwy dla działalności polegającej na świadczeniu usług w chmurze obliczeniowej oraz o ocenę propozycji określenia rynków właściwych jako krajowego rynku obecności w sieci czy krajowego rynku infrastruktury jako usługi. Przedsiębiorcy nie wiedzą, o co chodzi. Urzędnicy także nie znają odpowiedzi. Zdaniem UOKiK pytania nie powinny być trudne dla ludzi z branży. Za brak odpowiedzi albo udzielenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji grozi kara do równowartości 50 mln euro (zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów).

UOKiK w sierpniu br. przedłużył postępowanie w sprawie przejęcia home.pl przez 1 & 1 Internet, wyjaśniając, że musi zbadać rynek. Celem badania jest według urzędu weryfikacja przedstawionych przez 1&1 Internet danych dotyczących m.in. definiowania rynków, na których działają obie spółki oraz ich udziałów w tych rynkach. Postępowanie może trwać przez 4 miesiące.