2ce przedstawiła na targach Comdex Spring trójwymiarową przeglądarkę CubicEye. Jest to rozwiązanie oparte na Internet Explorerze, które sprawia, że nawigacja w Sieci odbywa się w trójwymiarze.
Głównym celem CubicEye jest jednoczesne umieszczenie wielu stron WWW na ekranie, dlatego okno przeglądarki wygląda to trójwymiarowy sześcian, który wyświetla witryny na wszystkich pięciu widzialnych ściankach zwanych panelami. Użytkownik może obracać dowolnie sześcian przywołując odpowiednią stronę, a kostka obraca się w płynnej trójwymiarowej animacji. Oprócz tego można każdą ściankę zamienić w osobny sześcian, a następnie jego ściany w następną kostkę itd.

2CE
www.2ce.com