Według danych na dzień 30 września br. InwazjaPC miała 23,3 mln zł długów, w tym 22,6 mln zł stanowią zobowiązania krótkoterminowe. Wartość zobowiązań była niemal taka sama jak w II kwartale br., ponieważ firma nie prowadziła działalności. Strata netto wyniosła prawie 200 tys. zł przy zerowych przychodach. Wartość środków pieniężnych, jakie pozostawały do dyspozycji upadłej spółki na koniec III kwartału, to prawie 300 tys. zł.

Syndyk poinformowała, że sprawdzane są zgłoszenia wierzytelności. Wartość roszczeń na razie nie jest ujawniana. Po weryfikacji powstanie lista wierzytelności.

Spółka znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej od maja br. Niedawno zarząd poinformował, że dogadał się z największymi wierzycielami w sprawie układu, po którym miałby nastąpić zwrot części długów. Zarząd InwazjiPC zapowiedział, że wystąpi do sądu o zmianę upadłości na tryb układowy.