Tę firmę zapewne pamiętają jeszcze resellerzy. Sprawa InwazjiPC, spółki która upadła 10 lat temu, wciąż nie ma końca. Krakowska prokuratura okręgowa prześwietla działania członków zarządu i rady nadzorczej detalisty. Jest to kontynuacja postępowania pierwotnie prowadzonego przez prokuraturę rejonową Kraków – Prądnik Biały.

3,3 mln zł szkody

Śledczy analizują, czy menedżerowie InwazjiPC w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie dopełnili obowiązków w zakresie gospodarowania mieniem przedsiębiorstwa, doprowadzając do wyrządzenia szkody majątkowej wielkiej wartości, wycenianej na 3,32 mln zł.

W tej kwocie ujęto działania na szkodę na mieniu InwazjiPC, jak też szkody z tytułu kompensaty, wieczystego użytkowania, ujemnych marż związanych ze sprzedażą towarów, z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz umów nie mających uzasadnienia ekonomicznego.

W ocenie krakowskiej prokuratury w sytuacji grożącej niewypłacalności i upadłości InwazjiPC, zbycie i obciążenie składników majątku spółki w podanej wysokości, udaremniło i utrudniło zaspokojenie wielu wierzycieli.

Przedmiotem śledztwa są przestępstwa z art. 296 kk [wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym] § 2 i 3 w zw. z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 1k.k. oraz art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Maksymalna kara z art. 296 § 3 to 10 lat pozbawienia wolności.

Dystrybutorzy i producenci wciąż czekają na spłatę długów

Lista wierzycieli InwazjiPC jest długa. Są na niej m.in. takie marki, jak ABC Data, Action, Apollo Electronics, Black Point, G Data, For Ever, Impakt, Max Computers, Multioffice, NTT System i Tech Data.

W lipcu 2022 r. prokuratura zwróciła się o uzupełniającą opinię biegłych, do opinii, które zostały wydane już ładnych kilka lat temu, w 2016 r. i 2019 r. Nowa opinia dotyczy szeregu kwestii, m.in. rozliczeń spółki i działań podjętych przez członków zarządu. Pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych i zapoznania się z opinią złożoną na piśmie. Wygląda więc na to, że sprawa InwazjiPC nie zakończy się szybko.

InwazjaPC: krótka droga do bankructwa
InwazjaPC powstała w 2010 r. na bazie firmy FHU Sprzętkom. Prowadziła sieć salonów ze sprzętem komputerowym (było ich ok. 30) oraz e-sklep. W kwietniu 2011 r. weszła na warszawską giełdę. W ramach emisji akcji pozyskała w sumie 4,2 mln zł. W maju 2012 r. kielecki sąd rejonowy ogłosił upadłość likwidacyjną spółki. W ostatnim roku obrotowym przed upadłością (15 miesięcy, sierpień 2010 r. – grudzień 2011 r.) spółka miała blisko 90 mln zł przychodów. W 2016 r. suma wierzytelności według listy uznanej przez sąd wyniosła ponad 24 mln zł. Na liście wierzycieli widniało 176 podmiotów i osób.

Aktualizacja (15.08)

Aktualizacja
Jak poinformował nas przedstawiciel AB, wśród wierzycieli InwazjiPC nie ma aktualnie spółki AB SA.

„Kwoty nam należne zostały spłacone przez dłużnika osobistego” – wyjaśnia Łukasz Dziergwa, kierownik działu kredytów i należności w AB.