Tomasz Kozdryk złożył 27 września rezygnację funkcji członka zarządu Sygnity. Spółka nie podała powodu tej decyzji.

Tomasz Kozdryk był w zarządzie Sygnity od czerwca 2017 r. We wrześniu 2017 r. został przewodniczącym rady nadzorczej Sygnity Business Solutions. Ma wieloletnie doświadczenie w projektach realizowanych w sektorze publicznym. Przed przejściem do Sygnity był dyrektorem sprzedaży do sektora public w Oracle (od 2014 r.). Za ten obszar odpowiadał także w Microsofcie, z którym był związany przez 4 lata (2009 – 2013). Wcześniej sprawował funkcje zarządcze i kierownicze w takich spółkach jak Unisys, Apexim, Siemens.

Po rezygnacji Tomasza Kozdryka zarząd Sygnity tworzą dwie osoby: prezes Mariusz Nowak (kieruje spółką od maja br.) oraz członek zarządu Mariusz Jurak.

Rezygnacja zbiegła się w czasie z korektą prognozy wyników finansowych Sygnity na rok obrotowy 2017/2018 (zakończył się 30 września 2018 r.).

Według zaktualizowanej prognozy skonsolidowane dane finansowe za rok obrotowy 2017/2018 prezentują się następująco: przychody netto ze sprzedaży – 289 mln zł, zysk z działalności operacyjnej: 4 mln zł, EBITDA: 11 mln zł.

To spora różnica w porównaniu z prognozą ze stycznia br., gdy Sygnity przewidywało wypracowanie 346,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 12,8 mln zł zysku operacyjnego oraz 22,3 mln zł EBIDTA.

Zarząd wyjaśnia, że proces związany z restrukturyzacją dużych, nierentownych kontraktów, wiąże się z koniecznością tworzenia jednorazowych odpisów (ok. 20,3 mln zł) i przeszacowania przychodów (ok. 50 mln zł). Zaznacza, że odpisy to jednorazowe zapisy księgowe i w większości przypadków nie oznaczają wypływu środków ze spółki. Zarząd podkreśla, że proces restrukturyzacji jest kluczowy dla uzyskania trwałej rentowności Sygnity i istotnej poprawy wyników finansowych.

Spółka dodaje, że minionym roku finansowym nie doszło do skutku "zdarzenie jednorazowe", z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z klientem. Zapewnia, że jego pozytywny wpływ na wynik pozwoliłby na wypełnienie prognozy wyniku EBITDA i zysku z działalności operacyjnej.

Według zarządu wynik za rok 2017/2018 oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyglądałby następująco: przychody netto ze sprzedaży – 339 mln zł, zysk z działalności operacyjnej – 18,8 mln zł, EBITDA – 26,4 mln zł.

Czy po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych zysk oraz EBIDTA byłyby wyższe niż w prognozie ze stycznia br.