Straż Graniczna zawarła umowę na modernizację i rozbudowę platformy teleinformatycznej. Wykonawcą zamówienia został APN Promise, który został wybrany w przetargu rozstrzygniętym w końcu listopada ub.r.

Umowa została podpisana na czas od 9 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2022 r. Maksymalne wynagrodzenie spółki określono na 31,56 mln zł brutto.

Ofertę z taką ceną APN Promise złożył w przetargu. Nieco więcej zaproponował Integrated Solutions (32,38 mln zł). Straż Graniczna przygotowała na sfinansowanie zamówienia blisko 36,9 mln zł.

Kryterium oceny ofert stanowiły: cena (60 proc.), dostęp do materiałów szkoleniowych oraz biuletynów bezpieczeństwa (20 proc.) oraz wysokość kary za niedotrzymanie terminu dostawy produktów (20 proc.). Stawka kary w ofercie APN Promise wyniosła 0,3 proc., a w Integrated Solutions – 0,31 proc. APN dzięki niższej cenie uzyskał więcej punktów niż IS.

Przedmiotem umowy zawartej przez Straż Graniczną z APN Promise jest m.in. sprzedaż oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi, prac do aktualizacji oprogramowania standardowego i pakietów wsparcia technicznego. Kontrakt obejmuje również sprzedaż pakietów subskrypcji standardowej, sprzedaż dostępnej przez internet platformy hostowanej typu COST (Commercial OF-The Shelf), która polega na udostępnieniu platformy, pozwalającej wykorzystać w formie usługi serwerowe systemy operacyjne, silniki baz danych i inne aplikacje w środowiskach zwirtualizowanych Microsoft Azure.

 

Rusza integracja IT z EUROSUR

Straż Graniczna inwestuje także w integrację swoich centralnych systemów informatycznych z EUROSUR (Europejski system nadzoru granic). Na początek zamawia sprzęt. W ogłoszonym w listopadzie ub.r. przetargu za zakup urządzeń do łączności radiowej VHF wraz z 2-letnią gwarancją (część I zamówienia) oferty złożyli: Abekom Plus (1,41 mln zł wraz z opcją), Elnex Dariusz Józef Nowak (1,35 mln zł), Teltronik (1,29 mln zł) i Covertech (1,3 mln zł).

W części II zamówienia obejmującej dostawę urządzeń do łączności VHF wraz z gwarancją na 1 rok jedyną ofertę złożyła spółka RTcom (738,3 tys. zł), która na początku stycznia br. została wybrana wykonawcą. W części I przetargu na razie nie rozstrzygnięto.