Michał Łotoszyński ma doświadczenie menedżerskie zdobyte w dużych instytucjach finansowych. W latach 2009 – 2012 był dyrektorem biura finansów i sprawozdawczości PKO BP PTE Bankowy, a od 2007 do 2009 r. doradcą prezesa PKO BP. Wcześniej zasiadał w zarządzie PZU Tower. Pracował także w takich firmach jak Ciech, Chemia Polska, Biowet. Ostatnio był związany ze spółką 99’rent. Nowy wiceprezes Arcusa jest specjalistą od finansów i strategii. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 r. uzyskał tytuł MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i RSM Erasmus Rotterdam University.