Politechnika Śląska modernizuje używane na uczelni systemy Microsoftu. W październiku br. ogłosiła przetarg na „usługi aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 2009 (DAX 2009) do wersji Microsoft Dynamics 365 (DAX 365) wraz z migracją danych oraz usługą wsparcia systemu ZSI”.

Wybranym wykonawcą zostało konsorcjum Arcus Systemy Informatyczne (lider) i COIG (spółka zależna Wasko).

Oferta wpasowana w budżet

Kwota, jaką uczelnia przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia, to 14 850 466,50 zł.

Oferta konsorcjum niemal dokładnie wpisała się w ten limit – opiewała 14 845 595,70 zł (z czego wynagrodzenie COIG wynosi 7 897 916,10 zł).

Termin realizacji zamówienia to 31 grudnia 2025 r.

Konsorcjum nie miało konkurentów w postępowaniu.

Kryterium oceny ofert stanowiły: cena (60) i doświadczenie kierownika projektu (40). Za to drugie kryterium politechnika nie przyznała punktów wykonawcy.

Przejście do chmury

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja Microsoft Dynamics 2009 (DAX 2009) do MS Dynamics 365 (DAX 365) wraz z migracją danych i szeregiem innych zadań. Start produkcyjny przewidziano nie później niż 1 stycznia 2024 r.

Zamówienie obejmuje też wsparcie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego uczelni, wsparcie i utrzymanie systemu DAX 2009 oraz SOD w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Uzgodniono, że w tym okresie wykonawca będzie rozliczał usługi ryczałtem 20 godz./miesiąc. Uzyska też prawo do ponadryczałtowego wynagrodzenia, w oparciu o stawkę godzinową, w limicie do 3 tys. godz.

Wykonawca zajmie się też wsparciem i utrzymaniem systemu DAX 365 oraz SOD w okresie 20 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, maksymalnie do 31 grudnia 2025 r.

Tutaj ryczałtowa stawka wynosi 30 godz./miesiąc, a wynagrodzenie ponadryczałtowe również mieści się w limicie do 3 tys. godz.