Also Holding w pierwszym półroczu osiągnął sprzedaż niższą o 12,6 proc. niż przed rokiem (4,83 mld euro). Zysk netto okazał się natomiast o 16,5 proc. niższy r/r (52,7 mln euro).

W obszarze Europy Północnej i Wschodniej, do którego należy m.in. polski rynek, spadek obrotów wyniósł blisko 15 proc. r/r (2,56 mld euro), a zysku przed opodatkowaniem o 25 proc. (20,3 mln euro, tj. 0,8 proc. obrotu).

Wyższa marża

Also Holding osiągnęło natomiast wyższą marżę brutto (6,9 proc. wobec 6,0 proc. rok wcześniej). Wskaźnik ROCE (Return on capital employed) urósł ponad dwukrotnie, do 30 proc., a zasoby gotówki przeszło 8-krotnie, do 612 mln euro. EBIDTA operacyjna była wyższa o 6,4 proc. r/r (116 mln euro).

Jak informuje dystrybutor, wynik ten osiągnięto dzięki optymalizacji modelu biznesowego, miksu klientów i dostawców. Do porównania EBITDA nie są uwzględniane pozytywne efekty jednorazowe z 2022 r. w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz negatywne z 2023 r. spowodowane szeregiem działań mających na celu zwiększenie doskonałości operacyjnej – wyjaśnia firma.

ROCE urósł natomiast dzięki optymalizacji zapasów. Pomimo zainwestowania 100 mln euro w zakup akcji własnych i dalszego wzrostu dywidendy sytuacja gotówkowa uległa znacznej poprawie.

Chmura wciąż idzie w górę

Warto też zauważyć, że spośród trzech głównych biznesów Also: Supply (tradycyjna dystrybucja broadline’owa), Solutions (VAD) i Service (IT w modelu usługowym, w tym chmura), na bilansie negatywnie zaciążyła głównie niższa sprzedaż w obszarze Supply, natomiast cloud ponownie urósł.

Obroty w poszczególnych segmentach

Rozwój w biznesie chmurowym cieszy: 4,1 mln unikalnych użytkowników oznacza wzrost o 21 proc. w porównaniu do I półrocza 2022 r. Byliśmy w stanie zwiększyć sprzedaż o 66 procent do około 200 milionów euro. Biorąc pod uwagę rosnącą niestabilność polityczną i gospodarczą od początku roku, podtrzymujemy nasze cele krótko- i średnioterminowe, które już uwzględniają powyższy efekt” – komentuje Gustavo Möller-Hergt, CEO Also Holding.

Cele na 2023 r. to EBIDTA na poziomie 265 – 305 mln euro (w 2022 r.: 280 mln euro) i ROCE ponad 20 proc. (w 2022 r.: 22,4 proc.).

Cele w średnim terminie to 330 – 420 mln euro EBIDTA oraz ROCE ponad 20 proc.