Sekom zrealizował dwa kontrakty zawarte z Branżowymi Kasami Chorych Służb Mundurowych. Pierwsza umowa została podpisana w 1999 r. i dotyczyła stworzenia sieci LAN. Druga podpisana w 2000 r. obejmuje wykonanie sieci WAN i jest w końcowej fazie realizacji. Instalacje wdrożono w 10 siedzibach BKChSM (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Łódź, Kraków, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Wrocław). Wartość obu kontraktów wynosi 3,3 mln. zł.

Sieć LAN obejmuje m.in.:
– okablowanie strukturalne Alcatel,
– zasilanie zabezpieczające APC,
– przełączniki i koncentratory 3Com: SSII 3300 i DS500,
– stacje robocze Acer Power,
– serwery IBM.

Sieć WAN obejmuje m.in.:
– łącza Frame Relay dzierżawione od operatora Telbank,
– router Cisco 3620 (poszczególne regiony obsługuje Cisco 2610),
– ściany ogniowe Firewall Gauntlet.