W I kw. 2019 r. przychody ze sprzedaży S4E stopniały o ponad 27 proc. wobec analogicznego okresu ub.r., tj. o blisko 14 mln zł, osiągając wartość 37 mln zł.

Marża brutto zmniejszyła się z 8,9 proc. do 8,4 proc. VAD zanotował blisko 30-procentowy spadek na wyniku z działalności operacyjnej. Strata netto pogłębiła się ze 182 tys. zł w I kw. ub.r. do 396 tys. zł w I kw. br.
Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się natomiast z 64,7 mln zł do 42,7 mln zł.

Na początku br. S4E kontynuował więc spadki z 2018 r., gdy przychody były niższe o 13 proc. r/r (215 mln zł), marża brutto poszła w dół do 8,1 proc. z 10 proc. w 2017 r., a strata netto pogłębiła się ponad dwukrotnie, do 3,8 mln zł.

"Główne czynniki, które wpłynęły na osiągnięte wyniki w I kw. 2019 r., to pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów, znaczące inwestycje w rozwój nowych linii produktowych." – informuje zarząd spółki w sprawozdaniu finansowym.

Dodaje, że w I kw. br. nie wystąpiły żadne inne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze. Kontynuowano natomiast działania w celu podniesienia jakości i zakresu oferowanych usług. "Zatrudniono nowe osoby, w tym najwyższej klasy specjalistów z doświadczeniem w prowadzeniu dużych projektów informatycznych" – zapewnia sprawozdanie finansowe.

W I kw. 2019 r. S4E zatrudniał 48 osób w przeliczeniu na pełne etaty wobec 47 osób w I kw. 2018 r. – według raportów za ww. okresy.

Już po zakończeniu I kw. br. doszło do zmian w zarządzie spółki. Rezygnację złożył prezes Paweł Piętka, przez wiele lat związany z S4E, jak również wiceprezes ds. finansowych, Aneta Bartnicka. Nowym szefem S4E został Roman Durka, a CFO – Marcin Sobka.