Prokuratura Krajowa wzmacnia bezpieczeństwo infrastruktury. W końcu czerwca br. ogłosiła przetarg obejmujący szereg zadań: rozbudowę systemu ochrony poczty, systemu sandbox opartego na rozwiązaniach Fortinetu oraz zabezpieczenie centralnego styku z internetem (cz. 1 postępowania).

Prokuratura zdecydowała się również rozbudować swój system bezpieczeństwa oparty na rozwiązaniach firmy Cisco, oraz systemy wspomagające (cz. 2 postępowania).

Dwie części, 20,3 mln zł w ofercie

Na realizację zamówienia podstawowego w części 1 przeznaczono 13,726 mln zł brutto, a w części 2: niecałe 771 tys. zł.

Jedyną ofertę w obu częściach postępowania złożył S&T Poland.

W cz. 1 wartość oferty w zamówieniu podstawowym niemal dokładnie wpisała się w budżet zamawiającego i wyniosła 13,725 mln zł. Do tego na realizację opcji zaproponowano 5,49 mln zł.
W sumie wartość oferty spółki w cz. 1 przetargu wyniosła 19,215 mln zł.

W cz. 2 oferta na zamówienie podstawowe wyniosła 768 tys. zł, a łącznie z opcją: 1,075 mln zł.

W części I, gdzie kwota zamówienia jest najwyższa, integrator ma m.in. dostarczyć sprzęt do podstawowego ośrodka przetwarzania danych Prokuratury Krajowej oraz do zapasowego data center (oba znajdują się w różnych lokalizacjach w Warszawie), opracować projekt techniczny ITS (infrastruktura techniczno-systemowa), opracować testy, zająć się montażem sprzętu, konfiguracją, szkoleniami, wsparciem i in.

4-krotne przyspieszenie w prokuraturze

Zamawiający wymaga, by przepustowość łączy pomiędzy głównym i zapasowym data center Prokuratury Krajowej wzrosła z obecnych 2x10Gbps (CWDM) do 2x40Gbps.

W cz. 1 potrzebne są m.in. szafa rack, urządzenia sandbox (2 klastry HA), system ochrony poczty elektronicznej (2 klastry HA), 3 urządzenia NGFW, serwer autoryzacyjny (1 klaster HA), system zarządzania elementami bezpieczeństwa (1 klaster HA), system logowania (1 klaster HA), system zarządzania VPN, oprogramowanie EDR, 3 szkieletowe przełączniki LAN, 2 przełączniki szkieletowe LAN/dostępowe w strefie zewnętrznej, 4 przełączniki LAN w strefie wewnętrznej, 12 przełączników do styku z siecią internet/WAN/transit, systemy zarządzania prełącznikami LAN, 4 routery, moduły SFP i in.

Klastry z Fortinetem

Obecnie w sieci podstawowego ośrodka przetwarzania danych Prokuratury Krajowej znajdują się dwa urządzenia sandbox Fortinetu – FortSandbox1000F. W ramach wdrożenia należy rozbudować klaster urządzeń w taki sposób żeby uzyskać dwa niezależne klastry zlokalizowane w podstawowym ośrodku przetwarzania danych, jak i w zapasowym.

Przykładowo w serwerowni podstawowej klaster urządzeń powinien obsłużyć 150 maszyn wirtualnych z wydajnością analizy plików przez system sandbox – 2900 plików na godz.

Z kolei do ochrony poczty używane są dwa FortMail900F. Mają powstać dwa niezależne klastry zlokalizowane w podstawowej i zapasowej serwerowni.

W podstawowym ośrodku klaster urządzeń powinien obsłużyć 3,8 mln wiadomości/godz., a analiza ATP objąć 1,8 mln wiadomości/godz.

Cena ma 60 proc. wagi

W kryteriach wyboru w cz.1 cena ma 60 proc. wagi, a pozostałe to: termin świadczenia usług gwarancyjnych (10), termin usunięcia awarii lub usterki o priorytecie wysokim (15), termin usunięcia awarii lub usterki o priorytecie średnim (10), termin usunięcia awarii lub usterki o priorytecie niskim (5).

Okres obowiązywania zamówienia to 230 dni.

Zamówienie, które ma na celu wzmocnienie m.in. ochrony poczty w Prokuraturze Krajowej, ogłoszono w końcu czerwca br. Przypomnijmy, że początku minionego miesiąca ujawniono włamanie na prywatną skrzynkę e-mail szefa KPRM Michała Dworczyka.