Współpraca Prianto jako dystrybutora Quest Software została rozszerzona na obszar Polski. Pozwala na dystrybucję w naszym kraju wszystkich produktów Quest, włączając w to markę One Identity.

Quest specjalizuje się w ochronie i zarządzaniu danymi, dostarcza rozwiązania m.in. do ochrony danych, zarządzania bazami danych, punktami końcowymi, dla środowisk hybrydowych, do migracji i konsolidacji na platformy Microsoftu. Jej rozwiązań używa 130 tys. firm w ok. 100 krajach.