Tomasz Suchański, szef sieci Żabka, może dołączyć do rady dyrektorów Allegro.eu. Rada wydała rekomendację w tej sprawie walnemu zgromadzeniu spółki. Jednocześnie będzie głosowane powołanie Catherine Faiers. Oboje mają objąć w Allegro stanowiska niezależnych dyrektorów niewykonawczych.

Tomasz Suchański od 2016 r. jest prezesem Grupy Żabka. Wcześniej był związany ze spółkami Jeronimo Martins. W latach 2011-2014 był dyrektorem generalnym Biedronki w Polsce. Poprzednio pełnił funkcje dyrektora finansowego Jeronimo Martins Polska, członka zarządu tej spółki i dyrektora operacyjnego regionu centralnego. Przed przyjazdem do Polski w 2005 r. zajmował się portugalskimi sieciami Jeronimo Martins.

Catherine Faiers ma doświadczenie w e-commerce na stanowiskach kierowniczych związanych ze sprzedażą, marketingiem, produktami, technologią, finansami i operacjami. Była odpowiedzialna za przeprowadzanie transformacji cyfrowej takich podmiotów jak Auto Trader, Addison Lee i Trainline. Obecnie pełni funkcję dyrektora operacyjnego w Auto Trader Group, wcześniej była COO w Addison Lee. Ma doświadczenie kierownicze w finansach korporacyjnych. Pracowała jako biegły rewident i lider zespołu audytu w PwC.