Prezes Ten Square Games Maciej Zużałek złożył rezygnację ze swojej funkcji ze skutkiem na dzień 22 maja br. Jako powód podano „zakończenie jego misji na stanowisku prezesa” i zmianę priorytetów strategicznych spółki.

Odejście prezesa ujawniono tuż po tym, jak wrocławska spółka zapowiedziała rezygnację z prac nad dwoma produktami, grupowe zwolnienia i ponad 25 mln zł odpisu, które obciąża wynik w II kw. br. Zamierza skupić się na trzech głównych tytułach.

Maciej Zużałek kieruje spółką od maja 2020 r. W latach 2017 – 2020 był przewodniczącym rady nadzorczej. Od 2007 do 2020 r. pracował z funduszem private equity Bridgepoint, a poprzednio z Enterprise Investors. Był też związany z firmami konsultingowymi Andersen i E&Y.

Już wiadomo, kto będzie nowym szefem

Nowym prezesem zostanie Andrzej Ilczuk, członek zarządu Ten Square Games od stycznia 2021 r. Od 2019 r. jako Business Owner czuwa nad produkcją nowych tytułów. Od 2006 r. jest związany z branżą gier mobilnych. Karierę rozpoczął w warszawskim studio one2tribe. W latach 2010-2016 zarządzał portfolio produktowym w berlińskim oddziale Aeria Games. Od 2016 do 2019 r. pełnił rolę COO w niemieckiej spółce Smilegate. W 2019 r. w DECA Games GmbH odpowiadał za obszar operacyjny i rozwój gier.

Andrzej Ilczuk jest w branży gamingowej od 17 lat. (zdj. Ten Square Games)

Kolejna rezygnacja w zarządzie

Jednocześnie rezygnację złożył członek zarządu Wojciech Gattner (także ze skutkiem na 22 maja br.), ale pozostaje w spółce. Zapowiada, że zamierza w pełni zaangażować się w prace nad strategią produktową głównych gier studia. W 2015 r. dołączył do Ten Square Games jako analityk w dziale Business Intelligence. W 2016 r. objął funkcję dyrektora ds. monetyzacji i ekonomii gier (Chief of Game Economy and Monetization).

Rada nadzorcza poinformowała, że nie przewiduje dalszych zmian w zarządzie w najbliższym czasie. Ocenia, że nowy skład „zapewni spółce sprawną i kompetentną strukturę zarządczą”.

110 osób pożegna firmę

Jednocześnie Ten Square Games zakończył konsultacje w sprawie zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników.

Uzgodniono, że redukcja zatrudnienia, w tym zwolnienia grupowe, zostanie przeprowadzona do końca kwietnia br. i obejmie 110 osób związanych ze spółką (wcześniej była mowa o ok. 120 osobach). Mianowicie rozwiązano umowy ze 105 osobami, w tym 43 zatrudnionymi na etacie, a także podjęto decyzję o nieprzedłużaniu umów z 5 osobami.

Firma zapewnia o szerszym wsparciu zwalnianych pracowników niż to, które wynika z przepisów.

Koszty spadną o ok. 1,8 mln zł miesięcznie

Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień, która obciąży wynik Grupy Ten Square Games w II kw. 2023 r. wyniesie ok. 5,3 mln zł.

Spółka szacuje, że efekt redukcji zatrudnienia będzie widoczny w wynikach od sierpnia 2023 r., a różnica w kosztach ponoszonych z tytułu obniżenia zatrudnienia wyniesie 1,8 mln zł miesięcznie.

Ostateczne kwoty kosztów i oszczędności z powodu redukcji zatrudnienia zostaną podane w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023 r.

W 2022 r. Grupa Ten Square Games wypracowała 538,6 mln zł przychodów wobec 634 mln zł w 2021 r. Zysk netto zmniejszył się o 62 proc., do 53,3 mln zł ze 141,3 mln zł.