W nowej 3-letniej kadencji w zarządzie Maxcomu zasiądą Arkadiusz Wilusz jako prezes zarządu oraz Andrzej Wilusz jako wiceprezes. Tym samym skład pozostaje taki jak dotychczas.

Arkadiusz Wilusz jest współzałożycielem polskiego producenta i dystrybutora elektroniki. Prezesem Maxcom SA został w 2001 r. Odpowiada za strategię, zarządzanie, organizację oraz relacje z najważniejszymi klientami, operatorami telekomunikacyjnymi i największymi dostawcami. Od 2018 r. kieruje także m.in. Maxcom International z siedzibą w Hongkongu. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Andrzej Wilusz to także jeden z założycieli oraz wiceprezes Maxcom SA od 2001 r. Odpowiada za zarządzanie sprzedażą, negocjacje z kluczowymi klientami, dostawcami i fabrykami produkującymi dla spółki. Od 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa Maxcom International. Jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i magistrem zarządzania.

Maxcom w I kw. 2022 r. osiągnął 33,6 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 29,3 mln zł rok wcześniej. Wynik netto dla akcjonariuszy był ujemny i wyniósł blisko-0,5 mln zł straty. Rok wcześniej odnotowano 74 tys. zł zysku.