Ciekawe wyniki w kontekście obowiązku wdrożenia RODO przynosi badanie Payback Opinion Poll. Wynika z niego, że prawie połowa Polaków chętnie udostępnia swoje dane osobowe lub wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych, jeśli dzięki temu może uzyskać dodatkowe korzyści, na przykład zniżki na zakupy.

Klienci są najbardziej skłonni do udostępniania swojego adresu mailowego. Tak zadeklarowało 55 proc. badanych. Wśród innych danych osobowych, którymi są gotowi podzielić się w zamian za dodatkowe benefity, znalazły się: imię i nazwisko (27 proc.), płeć (10 proc.) oraz adres zamieszkania (2 proc.). 85 proc. ankietowanych wymienia też jednak dane, których nie udostępniłoby pod żadnym warunkiem. Są to: numer i seria dowodu osobistego (54 proc.) oraz numer PESEL (32 proc.). Jedynie 2 proc. klientów jest gotowych udostępnić wszystkie dane, o jakie zostaną poproszeni.

Najbardziej przekonujące do udostępnienia danych osobowych są zniżki na zakupy. Wymienia je 45 proc. ankietowanych. Wśród najbardziej motywujących zachęt są też: gratisowe produkty (41 proc.) oraz dodatkowe punkty lojalnościowe (38 proc.). W dalszej kolejności znalazły się: uzyskanie oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb (21 proc.) oraz otrzymywanie newsletterów i informacji handlowych (6 proc.). Jedna trzecia respondentów twierdzi jednak, że żadne korzyści nie są w stanie skłonić ich do podania dodatkowych danych osobowych. Co czwarty ankietowany zadeklarował, że nigdy nie udziela zgody na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.

Niemal dwie trzecie ankietowanych jest zdania, że udostępnianie danych osobowych firmom może być niebezpieczne. Co czwarty badany wierzy jednak w zachowanie przez nie poufności. Wyniki Payback Opinion Poll pokazują, że największym zaufaniem w kwestii bezpieczeństwa danych osobowych respondenci darzą banki (61 proc.) oraz urzędy administracji publicznej (24 proc.). To właśnie tym dwóm podmiotom oraz sklepom internetowym najczęściej udostępniają swoje dane osobowe.