OVHcloud nawiązało współpracę z IBM i Atempo. Firmy opracują ofertę usług storage-as-a-service. Rozwiązanie będzie oparte na nośnikach taśmowych IBM i oprogramowaniu Atempo, hostowanym i obsługiwanym przez OVHcloud w czterech nowych centrach danych we Francji.

OVHcloud uzasadnia, że wraz ze wzrostem ilości danych w chmurze optymalizacja ich przechowywania jest niezbędna ze względu na koszty i ryzyko zgodności. W konsekwencji firmy poszukują sposobów nie tylko na przechowywanie, ale także zarządzanie oraz wykorzystywanie wartości stale rosnącej puli danych.

Zaletą taśm według OVHcloud jest najniższy koszt w przeliczeniu na terabajt, bezpieczeństwo, skalowalność i trwałość (nawet 30 lat).

Taśmy pomogą rozwiązać problem z rosnącą masą danych w chmurze
Francuska firma uważa, że strategiczną rolę w rozwiązaniu problemów związanych z infrastrukturą pamięci masowej odegrają nośniki taśmowe. Przekonuje, że taśma łączy się z chmurą hybrydową, tworząc skalowalną, bezpieczną i niedrogą strategię dotyczącą danych.