Z raportu „Polski rynek BPO/SSC w 2016 roku” wynika, że w Polsce działa już ponad tysiąc centrów usług dla biznesu (BPO – Business Process Offshoring i SSC – Shared Services Centers). Zatrudnionych jest w nich ponad 200 tys. osób. W ostatnich latach sektor ten rósł w tempie 20 proc. rocznie. W związku z dalszym, dynamicznym rozwojem na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych informatyków, programistów i analityków, a także specjalistów finansowo-księgowych. Specjaliści zauważają, że w naszym kraju obsługiwana jest znacząca liczba największych, światowych instytucji finansowych i banków.

Najwięcej centrów usług dla biznesu znajduje się w Warszawie. Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych na stołecznym rynku działa 160 centrów usług wspólnych. Pracuje w nich 36,7 tys. osób. Pod względem wielkości zatrudnienia pierwsze miejsce zajmuje jednak Kraków. W zlokalizowanych na jego terenie centrach outsourcingowych zatrudnienie znalazło 50 tys. pracowników. Do 2020 roku liczba zatrudnionych w krakowskich centrach BPO, IT, SSC, R&D może się zwiększyć do 70 tys. osób.

Wśród najbardziej liczących się ośrodków lokalizacji centrów usługowych jest również Wrocław. Odczuwalne ostatnio braki kadrowe w dużych aglomeracjach powodują jednak, że coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszą się również inne, mniejsze ośrodki. Jak podaje Walter Herz, centra usług dla biznesu działają już w czterdziestu polskich miastach.

Wyraźną tendencją, która rysuje się w ostatnim czasie w branży usług dla biznesu, jest masowa automatyzacja i robotyzacja mniej wymagających procesów. Jednocześnie jednak, jak podkreślają eksperci Walter Herz, centra zlokalizowane w Polsce zaczynają w coraz większym zakresie obsługiwać zaawansowane procesy, m.in. analityczne i finansowe, które wymagają wysoko specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.