Umowa poszerza ramowy kontrakt o współpracy zawarty w marcu br. Jego zakres powiększono o dostarczanie licencji i utrzymanie systemu zarządzania usługami wydruku oraz dostawy urządzeń drukujących Lexmarka do oddziałów banku.

Szacunkową wartość poprzedniej umowy określono na 40 mln zł netto. Według Komputronika poszerzenie jej zakresu spowoduje wzrost wartości kontraktu, ale jego wielkość nie jest możliwa do określenia ze względu na zmienność wolumenu urządzeń drukujących zamawianych przez bank – tłumaczy spółka.

Zwiększono natomiast wartość zabezpieczenia – gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej przez Komputronik Biznes z 0,5 mln zł do 0,8 mln zł. 

Współpraca jest elementem strategii rozwoju usług z wartością dodaną dla przedsiębiorstw w grupie Komputronik. Ponadto Komputronik Biznes rozwija według spółki kompleksową ofertę związaną z outsourcingiem usług IT.