Zarząd NTT System rekomenduje podział kwoty zysku netto za 2018 r., który wyniósł jednostkowo ponad 4,48 mln zł. Otóż 1,225 mln zł miałoby pójść na wypłatę dywidendy (9 gr na akcję), a reszta – tj. niemal 3,26 mln zł zostałaby w spółce jako kapitał zapasowy.

W ub.r. z zysku za 2017 r. NTT wypłaciło 12 gr dywidendy na akcję (w sumie 1,64 mln zł). Na kapitał zapasowy poszło tylko 112 tys. zł.

Zarząd chce także, by spółka skupowała własne akcje. Zarekomenduje przeznaczenie na ten cel maksymalnie 3,5 mln zł, w celu skupu nie więcej niż 500 tys. papierów do 31 grudnia 2021 r. Dopuszczalne widełki cenowe określono na 1 gr – 10 zł za 1 udział. W dniu 9 maja br. na zakończenie notowań na giełdzie za akcje spółki płacono 2,25 zł.

Zarówno w sprawie podziału zysku, jak i skupu akcji, ostateczną decyzję podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy NTT System.