Ustawa została przyjęta przez parlament 30 maja. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami (do art. 560 – 561 kc), w razie reklamacji wadliwej rzeczy klient będzie mógł wybrać: naprawę, wymiany towaru na nowy, obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy). Możliwość wyboru daje konsumentom większe uprawnienia niż obecnie (nabywca najpierw może żądać tylko naprawy lub wymiany rzeczy, a dopiero w następnej kolejności – obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy).

Ministerstwo sprawiedliwości (przygotowało projekt ustawy) uspokaja, że sprzedawcy nie będą musieli bezwzględnie spełniać żądań klienta w razie reklamacji. Np. gdy wybierze on naprawę albo wymianę wadliwego towaru, reseller ma prawo odmówić, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową reklamowanej rzeczy będzie w wybrany przez kupującego sposób niemożliwe lub związane z nadmiernymi kosztami (w porównaniu z innymi sposobem załatwienia reklamacji). Co się tyczy odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, „sprzedawca będzie mógł ten wybór zablokować, wymieniając rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuwając (czyli dokonując naprawy) niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.” – informuje ministerstwo, nie precyzując jednak pojęć „niezwłocznie” i „bez nadmiernych niedogodności”. Dodaje również: „Możliwość taka nie będzie przysługiwać sprzedawcy, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczyni zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolna? od wad lub usunięcia wady.”
Oznaczałoby to, że reseller tylko raz może klientowi odmówić rezygnacji z zakupu (odstąpienia od umowy)  lub obniżeniu ceny. Przy ponownej reklamacji feralnego przedmiotu nie ma już wyboru.

Resort podsuwa jednak kolejne wyjaśnienie: otóż nowy zapis nie oznacza, że sprzedawca musi zgodzić się na odstąpienie od umowy bądź obniżenie ceny, jeżeli rzecz popsuje się więcej niż raz. Mianowicie konsument nie może od umowy odstąpić, jeżeli wada rzeczy jest nieistotna (art. 560 par. 4 kc). W takich przypadkach reguła jednokrotności wymiany lub naprawy nie ma zastosowania. Resort nie podał jednak przy tej okazji definicji 'nieistotnej wady’ rzeczy.