W skład nowego zespołu dyrektorów kluczowych działów Cisco Systems wchodzą: Marcin Chudak, Piotr Skirski, Kamil Ciukszo i Łukasz Bromirski. Przedstawiamy sylwetki najważniejszych ludzi w firmie.


Dariusz Fabiszewski, jest dyrektorem generalnym Cisco w Polsce.
Dołączył do zespołu w marcu 2011 r. Wcześniej przez dwa lata pracował w Ernst & Young jako kierownik i ekspert w grupie doradztwa informatycznego w Dziale Doradztwa Biznesowego. W latach 2003-2009 był dyrektorem generalnym IBM Polska, a do 2003 r. – dyrektorem zarządzającym w Fujitsu Siemens Computers, gdzie odpowiadał za region obejmujący Polskę, Czechy, Rosję oraz kraje WNP. W 1996 roku dołączył do Siemens Nixdorf Information Systems AG, piastując stanowisko dyrektora zarządzającego. W latach 1998-1999 był dyrektorem zarządzającym w Siemens Business Services and Information & Communications Products w Polsce.

Dariusz Fabiszewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Telekomunikacja. Ukończył również szkolenie menedżerskie Executive Business Education w Babson College (Boston).

Marcin Chudak, w sierpniu 2012 r. został Dyrektorem ds. Współpracy z Partnerami Handlowymi. Jest odpowiedzialny za tworzenie polityki rozwoju, zarządzanie relacjami partnerskimi, rozwój programów partnerskich, a także szkolenia i certyfikację nowych firm. Jednocześnie zarządza sprzedażą do klientów z sektora komercyjnego.
Marcin Chudak jest związany z Cisco od 2006 r. W latach 2003-2006 pracował w SAP, odpowiadając za sprzedaż do małych i średnich przedsiębiorstw, a wcześniej  m.in. w HP i Compfort Meridian.

Menedżer jest absolwentem Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, posiada także tytuł MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

 

Piotr Skirski jest Dyrektorem działu Sektor Publiczny i Przedsiębiorstwa. Zajmuje się strategią sprzedaży, kieruje zespołem obsługującym klientów w sektorach: publicznym, finansów, energetyki, paliw oraz transportu kolejowego. Piotr Skirski ma 16-letnie doświadczenie w branży IT, w tym od ponad 13 lat jest w Cisco. Przez lata był związany z działem sprzedaży. Swoją karierę zawodową rozpoczął w JTT Computer.

Piotr Skirski jest absolwentem Wydziału Elektroniki ze specjalizacją Robotyka na Politechnice Wrocławskiej. 

Kamil Ciukszo to Dyrektor Działu Service Providers. W Cisco jest od 6 lat. Poprzednio odpowiadał za współpracę z telewizjami kablowymi, a potem z operatorami mobilnymi. Menedżer od 10 lat pracuje w branży telewizyjnej i telekomunikacyjnej. Doświadczenia zdobywał jako Account Manager oraz Business Development Director w firmie Vector. Jako Sales Development Manager w Sprincie zarządzał siecią sprzedaży pośredniej usług B2B dla sieci Era, budował pośrednią sieć sprzedaży dla platformy N, a następnie wdrażał regionalne struktury sprzedaży dla rynku B2B w Netii.

Kamil Ciukszo jest absolwentem Telekomunikacji o specjalności Inżynieria Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej.

Łukasz Bromirski – Dyrektor Techniczny – pracuje w Cisco od 2005 r. Awansował od inżyniera wspierającego partnerów (Channel System Engineer), przez pozycję Dyrektora Technicznego działu Wsparcia Partnerów i Operatorów Telekomunikacyjnych aż do Dyrektora Technicznego. Kieruje zespołem architektów sieciowych, dostarczającym usługi i rozwiązania klientom biznesowym i instytucjom. Zarządza relacjami z klientami i partnerami. Kieruje również czterema zespołami architektonicznymi, składającymi się z departamentów konsultacyjnych i sprzedażowych – odpowiedzialnych za obszary technologii Collaboration, Borderless Network, Data Center i IP NGN. Zespół ten udziela wsparcia technicznego wszystkim działom Cisco w Polsce, koordynując współpracę działów technicznego i sprzedaży. Odpowiada on za kontakty ze współpracownikami, klientami i partnerami zewnętrznymi. Prowadzi z ramienia Cisco współpracę z uczelniami wyższymi w Polsce.

Menedżer ponadto kieruje klubem CCIE Polska – płaszczyzną wymiany poglądów na tematy technologiczne. Jest współtwórcą konferencji PLNOG, zrzeszającego operatorów telekomunikacyjnych z Polski, oraz EuroNOG, federacji NOG w Europie.

Łukasz Bromirski rozpoczął karierę zawodową w 1997 r. Pracował między innymi w Tech Dacie jako konsultant do spraw rozwiązań sieciowych oraz w Protechnice, gdzie zajmował się analizą potrzeb klienta i tworzeniem wysoko specjalizowanego oprogramowania.

 


W Cisco Poland Agnieszka Jabłońska awansowała na stanowisko Menedżera ds. Dystrybucji do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a Anna Janas została szefową ds. marketingu.

Agnieszka Jabłońska będzie odpowiedzialna za tworzenie i koordynację strategii firmy w zakresie dystrybucji oraz za zespół obsługujący klientów w małych i średnich przedsiębiorstwach. Menedżer jest związana z branżą informatyczną od 1995 r. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w firmie Internet Technologies Poland. Później pracowała w Carlberg & Son Electronic jako Menadżer ds. Logistyki i Zakupów zajmując się rozwojem i wdrażaniem polityki ds. logistyki i zakupów, negocjowaniem umów z dostawcami oraz nadzorowaniem obsługi klientów. W Cisco jest od 1999 r. Odpowiadała m.in. za zarządzanie relacjami w kanale partnerskim, w tym, wdrażanie w Polsce programu ACE (Accelerate Channels) dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA). 

Agnieszka Jabłońska ma wyższe wykształcenie ekonomiczne, w tym tytuł MBA Strategic Management Oxford Brookes University. 

Anna Janas jest związana z Cisco Systems Poland od 2010 r., od sierpnia 2012 r. objęła funkcję Dyrektora ds. Marketingu. Odpowiada za tworzenie i nadzorowanie polityki firmy w zakresie marketingu, za ustalanie celów, wdrażanie i kontrolę wykonania planów marketingowych.
W latach 2009-2010, była menadżerem ds. marketingu na Europę Środkowo-Wschodnią w Tandbergu. Wcześniej pracowała m.in. w firmach Mitac i iiyama.

Anna Janas jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytutu Nauk Politycznych w Strasburgu. Ukończyła także studia Charted Institute of Marketing (CIM) w ramach Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.