Magdalena Świątek (prezes) i Arkadiusz Możdżeń zostali powołani do zarządu S4E na nową 2-letnią kadencję.

Magdalena Świątek nie będzie już jednak prezes zarządu. Jej stanowisko zmieniono na: członek zarządu, z dniem rejestracji przez sąd rejonowy zmian statutu spółki uchwalonych przez walne zgromadzenie 26 października br.

Otóż wg zmodyfikowanego statutu „zarząd spółki składa się z jednego lub więcej członków”. Uchylono zapis mówiący również o prezesie zarządu.

W wieloosobowym zarządzie spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie albo jednego działającego łącznie z prokurentem.

Magdalena Świątek objęła funkcję prezesa zarządu S4E we wrześniu br. Wcześniej od 2019 r. była w radzie nadzorczej spółki.

Arkadiusz Możdżeń jest w zarządzie VAD-a z grupy Also od blisko 7 lat, ostatnio jako wiceprezes ds. operacyjnych i handlowych. Wcześniej był związany z NextiraOne.

Na nową kadencję powołano również niedawno radę nadzorczą spółki.