Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza podpisać roczną umowę na dostawę materiałów eksploatacyjnych. Zamówienie podzielono na dwie części. Obejmuje sukcesywną dostawę (na zlecenie realizacji) materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz odbiór odpadów po wszystkich zużytych materiałach (cz. 1) oraz dostawę rolek (cz. 2).

Na realizację zamówienia na eksploatację resort przeznaczył bez mała 1 mln zł, a na rolki ok. 68 tys. zł.

Oferty złożyło 7 firm, a różnice w cenach są spore. Najniższe stawki zaproponował olsztyński Komax 9.

Kryteria wyboru to cena (50) i termin dostawy (50). Maksymalną liczbę punktów można dostać za dostarczenie materiałów w czasie do 2 dni roboczych.

Dostawy będą się odbywać do magazynu resortu w Warszawie. Ministerstwo wymaga, by tonery były fabrycznie nowe, tzn. nierefabrykowane, nieregenerowane, bez śladów używania. Dopuszczono równoważne produkty. Rolki są przeznaczone do drukarki Zebry.