Symmetry zawarło umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej. Maksymalna łączna wartość projektu wynosi ok. 5,5 mln zł brutto.

W przetargu oferty złożyli: Symmetry (5,52 mln zł), Comtegra (4,87 mln zł brutto), Fast IT (5,55 mln zł) i Decsoft (6,35 mln zł). Oferty otwarto w październiku ub.r.

CIRF przeznaczył na realizację zamówienia 4,753 mln zł brutto.

Kryteria oceny stanowiły: cena (60 pkt) i termin dostawy wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego (40 pkt).

W toku oceny oferty Comtegry, Fast IT i Decsoftu zostały odrzucone. CIRF w końcu stycznia br. jako wykonawcę wybrał Symmetry, akceptując proponowaną cenę. Spółka uzyskała 100 pkt.

 

Dane ministerstwa na infrastrukturze HPE

Jednym z elementów dostawy są serwery HPE Superdome Flex –  dedykowanej platformy dla systemów krytycznych, które będą głównym systemem obliczeniowym Centralnej Hurtowni Danych Ministerstwa Finansów.

Symmetry odpowiada za dostawę i wdrożenie serwerów stelażowych, w tym m.in. HPE Superdome Flex, ProLiant DL560 Gen 10, ProLiant DL380 Gen10 oraz przygotowanie projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej. Zakres działań spółki obejmuje instalację, konfigurację oraz integrację infrastruktury sprzętowej ze środowiskiem informatycznym resortu.

Zgodnie z postanowieniami umowy Symmetry zapewni również 36-miesięczny serwis gwarancyjny na dostarczone urządzenia. Czas realizacji zamówienia określono na 40 dni od daty zawarcia umowy.