Nowe macierze oferują podwójne lub
pojedyncze kontrolery w konfiguracjach 12- i 24-dyskowych
o wysokości 2U. Model S2200 obsługuje maksymalnie 96 dysków,
a S3200 —  192 dyski. Oba urządzenia obsługują
technologie Fibre Channel, iSCSI i SAS, a S3200 umożliwia
wieloprotokołową łączność przy użyciu Fibre Channel oraz iSCSI
jednocześnie.

 

Macierze mają funkcję Intelligent
Real-Time Tiering, dzięki której często używane dane co pięć
sekund automatycznie przenoszone są na szybsze dyski. Urządzeniom
S2200 i S3200 towarzyszy oprogramowanie Lenovo SAN Manager.
Graficzny interfejs użytkownika udostępnia zaawansowane funkcje,
takie jak:

 

warstwowanie danych
(tiering) — automatyczne przenoszenie danych między
warstwami pamięci masowej w celu zwiększenia ogólnej
wydajności;

 

dynamiczne
przydzielanie zasobów (thin provisioning) — pomaga klientom
w zakupie tylko takiej ilości pamięci, jaka jest potrzebna do
działania;

 

pamięć podręczna
SSD do odczytu — umożliwia priorytetowy dostęp do często
używanych danych, przez co zwiększa szybkość odczytu

 

szybka odbudowa
konfiguracji RAID — minimalizuje czas odzyskiwania danych oraz
przywracania systemu po awarii dysku;

 

migawki — kopie
danych z określonego punktu w czasie eliminują spadki
wydajności związane z przywracaniem danych;

 

pule pamięci
masowej — wirtualizują pamięć masową w skali wielu
dysków różnych typów, zwiększając liczbę operacji
wejścia/wyjścia nawet o 2,5x bez negatywnego wpływu na
aplikacje.

 

Urządzenia te zostały opracowane
przez Lenovo z myślą o dostępności na poziomie 99,999
proc. Są wyposażone w nadmiarowe zasilacze i umożliwiają
wymianę wentylatorów oraz dysków bez konieczności wyłączania.