Krzysztof Porębski otrzymał powołanie na funkcję wiceprezesa z dniem 14 kwietnia. Odpowiada za sprawy finansowe i księgowe, kontroling, współpracę z inwestorami, giełdą, audytorami i organami nadzoru.

Nowy wiceprezes jest związany z NTT System od blisko 9 lat. W lipcu 2006 r. został dyrektorem finansowym, a 2 lata później wszedł do zarządu. Wcześniej (lata 2003 – 2006) był zatrudniony w gdańskiej spółce REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci. Przez 8 lat pracował w PricewaterhouseCoopers jako starszy konsultant.