O dofinansowanie mogą starać się firmy, które inwestują w nowe technologie, związane z usługami albo produkcją. Maksymalna kwota dofinansowania to 40-70 proc. poniesionych wydatków w zależności od regionu i wielkości firmy (najwyżej 4 mln zł). Wsparcie przysługuje w ramach kredytu technologicznego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3), który jest częściowo spłacany ze środków unijnych w formie tzw. premii technologicznej. Wnioski przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego od 6 grudnia, jednak aby mieć szansę na pieniądze, sprawę trzeba załatwiać już teraz. Najpierw należy zwrócić się do jednego z banków komercyjnych w celu uzyskania promesy technologicznej. Dopiero potem można złożyć w BGK wniosek o dofinansowanie projektu. Firmy mogą przeznaczyć środki m.in. na zakup, najem, leasing środków trwałych, nieruchomości i wartości niematerialne.

W ramach grudniowego konkursu do podziału jest 250 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.bgk.pl/27.