Asseco Business Solutions uzyskało akceptację UOKiK na przejęcie Macrologic. UOKiK wydał decyzję 31 maja, wniosek został złożony 4 maja. Asseco BS zamierza przejąć 100 proc. udziałów w Macrologic maksymalnie kosztem 111,13 mln zł. Asseco BS uzyskało 70 mln zł kredytu na sfinansowanie zakupu. W kwietniu spółka ogłosiła wezwanie do akcjonariuszy Macrologic do sprzedaży akcji po 59 zł za szt. Zapisy zainteresowanych kończą się 6 czerwca. Warunkiem przejęcia jest objęcie zapisami co najmniej 75 proc. akcji.

Asseco Business Solutions kupując Macrologic zamierza stworzyć grupę specjalizującą się w systemach ERP. Zarząd Macrologic ocenił, że plany Asseco BS są zgodne z interesami spółki.